Dodawanie tła do prezentacji

Aby dodać tło do prezentacji w starszych wersjach programu Microsoft Office PowerPoint, należało dodać szablon projektu (szablon projektu: Plik, który zawiera style prezentacji, w tym typ i rozmiar punktorów i czcionek, rozmiary i położenia symboli zastępczych, projekt i wypełnienie tła, schematy kolorów oraz wzorzec slajdu i opcjonalnie wzorzec tytułu.) z okienka Projekt slajdu. Aby dodać tło do prezentacji w programie Microsoft Office PowerPoint 2007, należy dodać styl tła.

W tym artykule


Omówienie stylów tła

Style tła są wariantami wypełnienia tła tworzonymi na podstawie kombinacji kolorów motywu (kolory motywu: Zestaw kolorów używanych w pliku. Kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu tworzą motyw.) i intensywności tła w bieżącym motywie (motyw: Zestaw ujednoliconych elementów projektu, takich jak kolor, czcionki i grafika, które nadają dokumentowi określony wygląd.) dokumentu. Po zmianie motywów dokumentu style tła są aktualizowane, aby odzwierciedlić nowe kolory motywu oraz tła. Aby zmienić jedynie tło prezentacji, należy wybrać inny styl tła. W przypadku zmiany motywów dokumentu zmienianych jest znacznie więcej elementów niż tło — następuje zmiana zestawu kolorów, czcionek nagłówka i tekstu podstawowego, stylów linii i wypełnienia oraz efektów motywu (efekty motywu: Zestaw atrybutów wizualnych stosowany do elementów w pliku. Efekty motywu, kolory motywu i czcionki motywu tworzą motyw.).

Style tła są wyświetlane jako miniatury w galerii stylów tła. Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę stylu tła można wyświetlić podgląd efektu zastosowania go w prezentacji. Jeśli styl tła jest zgodny z oczekiwaniami, można kliknąć miniaturę, aby zastosować go.

Początek strony Początek strony

Dodawanie stylu tła do prezentacji

  1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać styl tła.

Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

Obraz karty Projektowanie

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni styl, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 Porada   Aby dodać galerię stylów tła do paska narzędzi Szybki dostęp, kliknij miniaturę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj galerię do paska narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony Początek strony

Dostosowywanie stylu tła na potrzeby prezentacji

  1. Kliknij slajd lub slajdy, do których chcesz dodać styl tła.

Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych slajdów.

  1. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij strzałkę obok przycisku Style tła.

Obraz karty Projektowanie

  1. Kliknij polecenie Formatuj tło, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 Porada   Aby materiały informacyjne prezentacji były bardziej czytelne, można ukryć obiekty (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.), które nie są symbolami zastępczymi (takie jak kształty, obrazy, wykresy czy grafiki SmartArt), znajdujące się w układach wzorców slajdów lub układach niestandardowych. W tym celu należy kliknąć slajd lub slajdy, dla których ma zostać ukryta grafika tła, a następnie na karcie Projektowanie w grupie tło Tło zaznaczyć pole wyboru Ukryj obiekty tła.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007