Dodawanie slajdu z pliku

Aby dodać jeden lub większą liczbę slajdów z pliku innej prezentacji, który znajduje się na komputerze lub w udziale sieciowym, wykonaj następujące czynności:

 Uwaga   Aby dodać slajdy z biblioteki slajdów, zobacz Udostępnianie i ponowne używanie zawartości slajdów programu PowerPoint 2007.

  1. Otwórz prezentację, do której chcesz dodać slajd.
  2. W okienku, które zawiera karty Konspekt i Slajdy kliknij przycisk Slajdy, a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać slajd.

Dodawanie slajdu z pliku

  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy kliknij przycisk Nowy slajd, a następnie kliknij polecenie Użyj ponownie slajdów.
  2. W okienku Ponowne używanie slajdów kliknij łącze Otwórz plik programu PowerPoint.
  3. W oknie dialogowym Przeglądaj zlokalizuj plik, który zawiera odpowiednią prezentację, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 Porada    W okienku Ponowne używanie slajdów program Microsoft Office PowerPoint 2007 wyświetli miniatury (miniatura: Miniaturowa reprezentacja obrazu.) slajdów, które wchodzą w skład tej prezentacji. Umieść wskaźnik na miniaturze, aby wyświetlić większą wersję zawartości slajdu.

  1. W okienku Ponowne używanie slajdów wykonaj jedną z następujących czynności:

 Uwaga   Jeśli slajd dodawany do prezentacji docelowej ma zachować formatowanie prezentacji oryginalnej, przed dodaniem slajdu do prezentacji docelowej zaznacz pole wyboru Zachowaj formatowanie źródłowe.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2007