Albumy fotograficzne — informacje

Można wykorzystać program Microsoft PowerPoint w celu łatwego utworzenia prezentacji w postaci albumu fotograficznego. W takim przypadku można w prosty sposób dodawać do prezentacji duże zbiory ulubionych fotografii bez konieczności dostosowywania każdego obrazu. Program PowerPoint umożliwia dodawanie do albumu fotograficznego wielu obrazów z dysku twardego, skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub kamery w sieci Web.

Tworząc, zmieniając lub aktualizując album fotograficzny, można wybrać następujące opcje, aby nadać albumowi indywidualny wygląd:

  • Wybierać różne układy i obramowania
  • Dodawać podpisy
  • Stosować szablony projektu
  • Dodawać pola tekstowe w połączeniu z układami w celu tworzenia projektów niestandardowych
  • Wyświetlać obrazy w czerni i bieli

Slajdy w albumie fotograficznym

Objaśnienie 1   Slajd tytułowy z szablonem projektu

Objaśnienie 2   Obraz

Objaśnienie 3   Puste pole tekstowe użyte jako odstęp

Objaśnienie 4   Kształt obramowania

Objaśnienie 5   Podpis

Aby zmienić lub zaktualizować album fotograficzny po utworzeniu go, użyj okna dialogowego Formatowanie albumu fotograficznego.

Utworzywszy album fotograficzny, można go udostępnić innym osobom, wysyłając w postaci załącznika wiadomości e-mail, publikując w sieci Web lub drukując.

 
 
Dotyczy:
PowerPoint 2003