Znajdowanie zarchiwizowanych elementów

Domyślnie funkcja autoarchiwizacji w programie Outlook regularnie usuwa z folderów stare i wygasłe elementy. Funkcję autoarchiwizacji można tak skonfigurować, aby stare elementy były przenoszone lub kopiowane do wyznaczonego folderu archiwum albo były usuwane automatycznie. Jeśli zarchiwizowane elementy nie zostały usunięte, będą one nadal dostępne w folderze archiwum.

Pojedyncze zarchiwizowane elementy można znaleźć, korzystając z wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook lub usługi wyszukiwania systemu Windows.

Aby znaleźć i przejrzeć folder zarchiwizowanych elementów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 Uwaga   W pliku archiwum jest wyświetlana taka sama struktura folderów, jak w archiwizowanym przez niego pliku. Pusty folder archiwum oznacza, że dotychczas nie zarchiwizowano żadnego elementu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat archiwizowania elementów, a także o ręcznym archiwizowaniu elementów oraz o wyłączaniu funkcji autoarchiwizacji, zobacz Tworzenie kopii zapasowej lub usuwanie elementów za pomocą autoarchiwizacji.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2010