Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości e-mail

W przypadku używania konta programu Microsoft Exchange albo konta e-mail w protokole IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): W odróżnieniu od protokołów internetowej poczty e-mail, takich jak POP3, które udostępniają tylko jeden folder skrzynki odbiorczej na serwerze, protokół IMAP umożliwia tworzenie na serwerze wielu folderów do zapisywania i organizowania wiadomości, do których dostęp można uzyskiwać z wielu komputerów.) można określić folder, w którym są zapisywane elementy wysłane.

Co chcesz zrobić?


Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości podczas używania konta programu Microsoft Exchange

Domyślnie kopia każdej wysłanej wiadomości jest zapisywana w folderze Elementy wysłane.

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail albo przesyłania dalej wiadomości, która jest zapisana w innym folderze niż skrzynka odbiorcza, można skonfigurować program Outlook w taki sposób, aby kopia wysłanej wiadomości była zapisywana w tym samym folderze co oryginalna wiadomość.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje e-mail.
  2. W obszarze Postępowanie z wiadomościami musi być zaznaczone pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze „Elementy wysłane”.

Opcje obszaru Postępowanie z wiadomościami

  1. Kliknij przycisk Zaawansowane opcje e-mail.
  2. Zaznacz pole wyboru Poza Skrzynką odbiorczą zapisuj odpowiedź z pierwotną wiadomością.

Początek strony Początek strony

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości podczas używania konta e-mail w protokole IMAP

W programie Microsoft Office Outlook 2007 można określić miejsce, w którym będą zapisywane wysłane elementy dla konta e-mail w protokole IMAP. Jeśli na przykład w miejscu pracy zostanie dodane osobiste konto e-mail w programie Outlook, można skonfigurować program w taki sposób, aby wysłane elementy były zapisywane w folderze Elementy wysłane pliku danych lub w pliku folderów osobistych (pst) (plik folderów osobistych (pst): Plik danych, w którym przechowywane są wiadomości i inne elementy znajdujące się na komputerze. Można określić, aby plik pst był domyślnym miejscem dostarczania poczty e-mail. Pliku pst można używać do organizowania elementów i tworzenia ich kopii zapasowych.) konta osobistego.

 Uwaga   Podczas pierwszego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta w protokole IMAP jest wyświetlany monit z prośbą o wybranie folderu, w którym będą zapisywane wysłane elementy.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.
  2. Zaznacz konto e-mail, które nie jest kontem programu Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
  4. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail kliknij kartę Foldery.

Karta Foldery w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail

Objaśnienie 1 Aby wybrać niestandardowy folder do zapisywania wysłanych elementów, kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta.
Objaśnienie 2 Kliknij folder, w którym będą zapisywane wysłane elementy, albo kliknij przycisk Nowy folder.

Domyślnie w programie Outlook wysłane wiadomości z wszystkich kont są zapisywane w domyślnym folderze Elementy wysłane. W przypadku posiadania konta programu Exchange w profilu programu Outlook folderem domyślnym jest folder Elementy wysłane w skrzynce pocztowej (skrzynka pocztowa: Lokalizacja na serwerze Microsoft Exchange, do której są dostarczane wiadomości e-mail. Administrator ustawia skrzynkę pocztową dla każdego użytkownika. Jeśli użytkownik wybierze jako miejsce dostarczania wiadomości plik folderów osobistych, wiadomości są kierowane z jego skrzynki pocztowej do tego pliku.) programu Exchange.

  1. Kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta, rozwiń listę folderów, a następnie kliknij folder. Zwykle należy wybrać folder Elementy wysłane w pliku danych dla zaznaczonego konta.

 Uwaga   Najpierw należy upewnić się, czy folder Elementy wysłane jest subskrybowany, dzięki czemu będzie wyświetlany w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail, jak to opisano w kroku 4. Aby uzyskać informacje na temat subskrybowania folderów konta IMAP, zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007