Strona 1 z 5POPRZEDNIADALEJ

Wysyłanie odpowiedzi automatycznych w czasie nieobecności

Outlook 2010 Jeśli znasz funkcję Asystent podczas nieobecności, łatwo opanujesz korzystanie z funkcji Odpowiedzi automatyczne, bo to w gruncie rzeczy ta sama funkcja. W tym kursie wyjaśniono, jak automatycznie odpowiadać na wiadomości wysłane przez inne osoby na konto programu Exchange, konto POP3 lub konto IMAP (na przykład w usługach Hotmail i Gmail). Pokazano także, jak tworzyć reguły ułatwiające zarządzanie wiadomościami przychodzącymi podczas nieobecności.


Informacje o tym kursie

Kurs obejmuje następujące elementy:

  • Jedna lekcja realizowana w indywidualnym tempie.
  • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

Cele

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Tworzenie i wysyłanie odpowiedzi automatycznych w przypadku używania konta programu Microsoft Exchange Server.
  • Tworzenie i wysyłanie odpowiedzi automatycznych bez używania konta programu Exchange — za pomocą usług typu Hotmail i Gmail lub usługi pocztowej usługodawcy internetowego.
  • Wyłączanie odpowiedzi obu typów (wysyłanych przy użyciu konta programu Exchange i innych typów kont).
  • Tworzenie reguł ułatwiających zarządzanie wiadomościami przychodzącymi podczas nieobecności.

Przed rozpoczęciem

Aby móc wysyłać odpowiedzi, nie mając konta programu Exchange Server, należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010 w wersji 32-bitowej lub dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2010 w wersji 64-bitowej.

Strona 1 z 5POPRZEDNIADALEJ