Wiadomość e-mail zawiera nieczytelne znaki

Dotyczy programu:
Microsoft Office Outlook® 2003

Objawy

Po otwarciu wiadomości w programie Outlook są wyświetlane nieczytelne znaki.

Przyczyna

Nadawca użył programu e-mail, który nie oznacza kodowania języka (zestawu znaków) w wiadomości.

Rozwiązanie

Aby odczytać wiadomość, można ustawić w programie Outlook kodowanie, które zapewni poprawne wyświetlanie znaków.

 Uwaga   Ustawione kodowanie zostanie zastosowane do treści wiadomości, ale nie do nagłówka.

Ustawianie kodowania języka

Ta procedura ma zastosowanie tylko do wiadomości e-mail w formacie HTML lub zwykłego tekstu.

  1. Otwórz wiadomość e-mail, którą chcesz odczytać.
  2. W menu Widok wskaż polecenie Kodowanie, a następnie kliknij kodowanie, którego chcesz użyć.
  3. Po odczytaniu wiadomości zamknij ją, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.

Aby odpowiedzieć na wiadomość w tym samym języku, w którym została wysłana, należy ustawić opcje językowe dla instalacji pakietu Microsoft Office.

 
 
Dotyczy:
Outlook 2003