Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione

Jeśli okienko Foldery ulubione (Foldery ulubione: Okienko znajdujące się w górnej części okienka nawigacji i zawierające kopie folderów Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane itp. Foldery w tym okienku można dodawać, usuwać i rozmieszczać. Okienko Foldery ulubione można zwijać lub rozwijać, klikając strzałkę w nagłówku.) w programie Microsoft Office Outlook 2007 nie jest używane lub gdy potrzebna jest większa ilość miejsca w głównym okienku nawigacji (okienko nawigacji: Kolumna udostępniająca foldery służące do organizowania informacji. Aby wyświetlić elementy zawarte w folderze, wystarczy go kliknąć. Okienko nawigacji zawiera też sekcję Foldery ulubione oraz przyciski do przełączania się między widokami, takimi jak Poczta, Kalendarz i Zadania.), można użyć jednej z poniższych opcji.

 Uwaga   W wersjach programu Microsoft Outlook starszych niż Office Outlook 2007 nie można usunąć listy Foldery ulubione z okienka nawigacji. Istnieją jednak sposoby dostosowywania listy folderów i zmniejszania jej rozmiaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opróżnianie okienka Foldery ulubione w celu zwolnienia miejsca i Wprowadzanie zmian w okienku Foldery ulubione. Aby wyświetlić widok okienka nawigacji bez listy Foldery ulubione, zobacz Zachowywanie widoku listy folderów w okienku nawigacji (w języku angielskim).

Co chcesz zrobić?


Usuwanie folderów z listy Foldery ulubione

Z listy Foldery ulubione można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

  1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z listy Foldery ulubione.
  2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

 Uwagi 

  • Foldery należy pojedynczo usuwać z listy folderów ulubionych.
  • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

Początek strony Początek strony

Minimalizowanie okienka Foldery ulubione

  • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę.

Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

Aby rozwinąć okienko Foldery ulubione, ponownie kliknij strzałkę .

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.

Początek strony Początek strony

Wyłączanie okienka Foldery ulubione

Włączanie i wyłączanie Folderów ulubionych nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu funkcji w Folderach ulubionych znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

  • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij pozycję Foldery ulubione, aby usunąć jej zaznaczenie.

Kliknij ponownie polecenie Foldery ulubione, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Opcje dotyczące okienka nawigacji w menu Widok

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007