Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Dotyczy programu:
Microsoft Office Outlook® 2003

Aby utworzyć kopię zapasową folderu Kontakty, należy wyeksportować go do pliku folderów osobistych (pst) (plik folderów osobistych (pst): Plik danych, w którym przechowywane są wiadomości i inne elementy znajdujące się na komputerze. Można określić, aby plik pst był domyślnym miejscem dostarczania poczty e-mail. Pliku pst można używać do organizowania elementów i tworzenia ich kopii zapasowych.).

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.
 2. Kliknij pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Na liście Utwórz plik typu kliknij pozycję Plik folderów osobistych (.pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na liście Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane kliknij pozycję Kontakty.
 5. Jeśli folder Kontakty zawiera podfoldery, które chcesz uwzględnić, zaznacz pole wyboru Uwzględniaj podfoldery.
 6. Kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz lokalizację pliku (np. folder Moje dokumenty), a następnie wpisz nazwę pliku kopii zapasowej, na przykład Kontakty (kopia zapasowa).pst.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.
 10. W polu Nazwa wpisz Moje kontakty (kopia zapasowa).
 11. W razie potrzeby określ ustawienia szyfrowania i hasła, a następnie kliknij przycisk OK.
 
 
Dotyczy:
Outlook 2003