Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia łącza Pokaż wszystko u góry tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Office Outlook

PokażPodstawowa nawigacja

Funkcja Naciśnij klawisze
Przełączanie do folderu Poczta. CTRL+1
Przełączanie do folderu Kalendarz. CTRL+2
Przełączanie do folderu Kontakty. CTRL+3
Przełączanie do folderu Zadania. CTRL+4
Przełączanie do folderu Notatki. CTRL+5
Przełączanie do listy folderów w okienku nawigacji. CTRL+6
Przełączanie do skrótów. CTRL+7
Przełączanie do następnej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta). CTRL+KROPKA
Przełączanie do poprzedniej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta). CTRL+PRZECINEK
Przechodzenie między okienkiem nawigacji, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania. F6 lub CTRL+SHIFT+TAB
Przenosi między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania. TAB
Poruszanie się w obrębie okienka nawigacji. Klawisze strzałek
Przechodzenie do innego folderu. CTRL+Y
Przechodzenie do pola wyszukiwania. F3 lub CTRL+E
Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu. ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+PRZECINEK lub ALT+PAGE UP
Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu. SPACJA
Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu. SHIFT+SPACJA
Rozwijanie lub zwijanie grupy (jeśli grupa jest zaznaczona) w okienku nawigacji. SHIFT+ZNAK PLUS lub ZNAK MINUS
Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail. STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO
Przechodzenie do następnego pola w okienku odczytu. SHIFT+TAB
Przechodzenie do poprzedniego pola w okienku odczytu. CTRL+TAB
Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook. ALT+B, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+BACKSPACE
Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook. ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne. CTRL+SHIFT+W

PokażWyszukiwanie

Funkcja Naciśnij klawisze
Znajdowanie wiadomości lub innego elementu. CTRL+E
Czyszczenie wyników wyszukiwania. ESC
Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu. CTRL+ALT+A
Rozwijanie Konstruktora kwerend wyszukujących. CTRL+ALT+W
Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane. CTRL+SHIFT+F
Tworzenie nowego folderu wyszukiwania. CTRL+SHIFT+P
Znajdowanie tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu. F4
Znajdowanie następnego wystąpienia podczas wyszukiwania tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu. SHIFT+F4
Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w obrębie otwartych elementów. Działa w Okienku odczytu z otwartym elementem. CTRL+H
Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o pulpit. CTRL+ALT+K

PokażFlagi

Funkcja Naciśnij klawisze
Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi. CTRL+SHIFT+G

PokażKategorie oznaczone kolorem

Funkcja Naciśnij klawisze
Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem. ALT+D

PokażTworzenie elementu lub pliku

Funkcja Naciśnij klawisze
Tworzenie terminu. CTRL+SHIFT+A
Tworzenie kontaktu. CTRL+SHIFT+C
Tworzenie listy dystrybucyjnej. CTRL+SHIFT+L
Tworzenie faksu. CTRL+SHIFT+X
Tworzenie folderu. CTRL+SHIFT+E
Tworzenie pozycji dziennika. CTRL+SHIFT+J
Tworzenie wezwania na spotkanie. CTRL+SHIFT+Q
Tworzenie wiadomości. CTRL+SHIFT+M
Tworzenie notatki. CTRL+SHIFT+N
Tworzenie nowego dokumentu pakietu Microsoft Office. CTRL+SHIFT+H
Ogłaszanie w tym folderze. CTRL+SHIFT+S
Ogłaszanie odpowiedzi w tym folderze. CTRL+T
Tworzenie folderu wyszukiwania. CTRL+SHIFT+P
Tworzenie zadanie. CTRL+SHIFT+K
Tworzenie zlecenia zadania. CTRL+SHIFT+U

PokażWszystkie elementy

Funkcja Naciśnij klawisze
Zapisywanie. CTRL+S lub SHIFT+F12
Zapisywanie i zamykanie. ALT+S
Zapisywanie jako. F12
Cofanie. CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE
Usuwanie elementu. CTRL+D
Drukowanie. CTRL+P
Kopiowanie elementu. CTRL+SHIFT+Y
Przenoszenie elementu. CTRL+SHIFT+V
Sprawdzanie nazw. ALT+CTRL+H
Sprawdzanie pisowni. F7
Flagowanie flagą monitującą. CTRL+SHIFT+G
Przesyłanie dalej. CTRL+F
Wysyłanie, ogłaszanie lub zapraszanie wszystkich. ALT+S
Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem widoku ikony). F2
Wyrównywanie tekstu do lewej. CTRL+L
Wyrównywanie tekstu do środka. CTRL+E
Wyrównywanie tekstu do prawej. CTRL+R

PokażE-mail

Funkcja Naciśnij klawisze
Przełączanie do folderu Skrzynka odbiorcza. CTRL+SHIFT+I
Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza. CTRL+SHIFT+O
Wybieranie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość. CTRL+TAB (z fokusem w polu Do), a następnie TAB w celu przejścia do przycisku Konta
Sprawdzanie nazw. ALT+CTRL+H
Wysyłanie. ALT+S
Odpowiadanie na wiadomość. CTRL+R
Odpowiadanie wszystkim na wiadomość. CTRL+SHIFT+R
Przesyłanie wiadomości dalej. CTRL+F
Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem. CTRL+ ALT+J
Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości). CTRL+SHIFT+I
Ogłaszanie w folderze. CTRL+ SHIFT+S
Stosowanie stylu normalnego. CTRL+SHIFT+N
Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości. CTRL+M lub F9
Przechodzenie do poprzedniej wiadomości. STRZAŁKA W GÓRĘ
Przechodzenie do następnej wiadomości. STRZAŁKA W DÓŁ
Tworzenie nowej wiadomości (w folderze Poczta). CTRL+N
Tworzenie nowej wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook). CTRL+SHIFT+M
Otwieranie otrzymanej wiadomości. CTRL+O
Otwieranie książki adresowej. CTRL+SHIFT+B
Konwertowanie wiadomości w formacie HTML lub RTF na zwykły tekst. CTRL+SHIFT+O
Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto. INSERT
Wyświetlanie okna dialogowego Flaga monitująca. CTRL+SHIFT+G
Oznaczanie jako przeczytane. CTRL+Q
Oznaczanie jako nieprzeczytane. CTRL+U
Wyświetla menu umożliwiające pobieranie obrazów, zmienianie ustawień automatycznego pobierania lub dodanie nadawcy do listy bezpiecznych nadawców. CTRL+SHIFT+W
Znajdowanie lub zamienianie. F4
Znajdowanie następnego elementu. SHIFT+F4
Wysyłanie. CTRL+ENTER
Drukowanie. CTRL+P
Przesyłanie dalej. CTRL+F
Przesyłanie dalej jako załącznik. CTRL+ALT+F
Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu. ALT+ENTER
Oznaczanie do pobrania. CTRL+ALT+M
Czyszczenie oznaczenia do pobrania. CTRL+ALT+U
Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania. CTRL+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

PokażKalendarz

Funkcja Naciśnij klawisze
Tworzenie nowego terminu (w folderze Kalendarz). CTRL+N
Tworzenie nowego terminu (w dowolnym widoku programu Outlook). CTRL+SHIFT+A
Tworzenie nowego wezwania na spotkanie. CTRL+SHIFT+Q
Przesyłanie dalej terminu lub spotkania. CTRL+F
Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości. CTRL+R
Odpowiadanie wszystkim na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości. CTRL+SHIFT+R
Pokazywanie 10 dni w kalendarzu. ALT+O
Pokazywanie 1 dnia w kalendarzu. ALT+1
Pokazywanie 2 dni w kalendarzu. ALT+2
Pokazywanie 3 dni w kalendarzu. ALT+3
Pokazywanie 4 dni w kalendarzu. ALT+4
Pokazywanie 5 dni w kalendarzu. ALT+5
Pokazywanie 6 dni w kalendarzu. ALT+6
Pokazywanie 7 dni w kalendarzu. ALT+7
Pokazywanie 8 dni w kalendarzu. ALT+8
Pokazywanie 9 dni w kalendarzu. ALT+9
Przechodzenie do daty. CTRL+G
Przełączanie do widoku Miesiąc. ALT+ZNAK RÓWNOŚCI lub CTRL+ALT+4
Przechodzenie do następnego dnia. CTRL+STRZAŁKA W PRAWO
Przechodzenie do następnego tygodnia. ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do następnego miesiąca. ALT+PAGE DOWN
Przechodzenie do poprzedniego dnia. CTRL+STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do poprzedniego tygodnia. ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ
Przechodzenie do poprzedniego miesiąca. ALT+PAGE UP
Przechodzenie do początku tygodnia. ALT+HOME
Przechodzenie do końca tygodnia. ALT+END
Przełączanie do widoku całego tygodnia. CTRL+ZNAK MINUS lub CTRL+ALT+3
Przełączanie do widoku tygodnia roboczego. CTRL+ALT+2
Przechodzenie do poprzedniego terminu. CTRL+PRZECINEK lub CTRL+SHIFT+PRZECINEK
Przechodzenie do następnego terminu. CTRL+KROPKA lub CTRL+SHIFT+KROPKA
Konfigurowanie cyklu terminu lub zadania. CTRL+G

Dodatkowe informacje dotyczące widoków, kalendarza, widoku dnia/tygodnia/miesiąca i Nawigatora daty

PokażKontakty

Funkcja Naciśnij klawisze
Wybieranie nowej rozmowy. CTRL+SHIFT+D
Znajdowanie kontaktu lub innego elementu. F3 lub CTRL+E
Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr. F11
W widoku tabeli lub widoku listy w Kontaktach przechodzenie do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery. SHIFT+litera
Zaznaczanie wszystkich kontaktów. CTRL+A
Tworzenie nowej wiadomości zaadresowanej do zaznaczonego kontaktu. CTRL+F
Tworzenie pozycji dziennika dla zaznaczonego kontaktu. CTRL+J
Tworzenie nowego kontaktu (w folderze Kontakty). CTRL+N
Tworzenie nowego kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook). CTRL+SHIFT+C
Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu. CTRL+O lub CTRL+SHIFT+ENTER
Tworzenie nowej listy dystrybucyjnej. CTRL+SHIFT+L
Drukowanie. CTRL+P
Aktualizacja listy członków listy dystrybucyjnej. F5
Przechodzenie do innego folderu. CTRL+Y
Otwieranie książki adresowej. CTRL+SHIFT+B
Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane. CTRL+SHIFT+F
W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy. CTRL+SHIFT+KROPKA
Zamykanie kontaktu. ESC
Otwieranie strony sieci Web dla zaznaczonego kontaktu (jeśli jest dołączona). CTRL+SHIFT+X
Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu. ALT+D
W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1. ALT+SHIFT+1
W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2. ALT+SHIFT+2
W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3. ALT+SHIFT+3

W oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

Funkcja Naciśnij klawisze
Otwieranie listy Dodaj. ALT+A
Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą. ALT+W
Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki. ALT+C
Umieszczanie kursora na początku pola Edycja. ALT+E
Zaznaczanie pola Pola. ALT+F
Zaznaczanie listy rozwijanej Wyrównanie obrazu. ALT+G
Wybieranie palety kolorów tła. ALT+K, a następnie klawisz ENTER
Zaznaczanie listy rozwijanej Układ. ALT+D
Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola. ALT+R

PokażZadania

Funkcja Naciśnij klawisze
Pokazywanie lub ukrywanie paska zadań do wykonania. ALT+F2
Akceptacja zlecenia zadania. ALT+C
Odrzucanie zlecenia zadania. ALT+D
Znajdowanie zadania lub innego elementu. CTRL+E
Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu. CTRL+Y
Tworzenie nowego zadania (w folderze Zadania). CTRL+N
Tworzenie nowego zadania (w dowolnym widoku programu Outlook). CTRL+SHIFT+K
Tworzenie nowego zlecenia zadania. CTRL+SHIFT+U
Otwieranie zaznaczonego elementu. CTRL+O
Drukowanie zaznaczonego elementu. CTRL+P
Zaznaczanie wszystkich elementów. CTRL+A
Usuwanie zaznaczonego elementu. CTRL+D
Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika. CTRL+F
Przełączanie między okienkiem nawigacyjnym, listą zadań i paskiem zadań do wykonania. SHIFT+TAB
Otwieranie zaznaczonego elementu jako elementu Dziennika. CTRL+J
Cofanie ostatniej akcji. CTRL+Z
Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane. INSERT

PokażFormatowanie tekstu

Funkcja Naciśnij klawisze
Wyświetlanie menu Format. ALT+O
Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka. CTRL+SHIFT+P
Zmienianie wielkości tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony). SHIFT+F3
Formatowanie liter jako kapitalików. CTRL+SHIFT+K
Formatowanie liter jako pogrubione. CTRL+B
Dodawanie punktorów. CTRL+SHIFT+L
Formatowanie liter jako kursywy. CTRL+I
Zwiększanie wcięcia. CTRL+T
Zmniejszanie wcięcia. CTRL+SHIFT+T
Wyrównywanie do lewej. CTRL+L
Wyśrodkowywanie. CTRL+E
Podkreślanie. CTRL+U
Zwiększanie rozmiaru czcionki. CTRL+] lub CTRL+SHIFT+>
Zmniejszanie rozmiaru czcionki. CTRL+[ lub CTRL+SHIFT+<
Wycinanie. CTRL+X lub SHIFT+DELETE
Kopiowanie.

CTRL+C lub CTRL+INSERT

 Uwaga   Kombinacja klawiszy CTRL+INSERT jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklejanie. CTRL+V lub SHIFT+INSERT
Czyszczenie formatowania. CTRL+SHIFT+Z lub CTRL+SPACJA
Usuwanie następnego wyrazu. CTRL+SHIFT+H
Rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami. CTRL+SHIFT+J
Stosowanie stylów. CTRL+SHIFT+S
Tworzenie wysunięcia. CTRL+T
Wstawianie hiperłącza. ALT+CTRL+H
Wyrównywanie akapitu do lewej. CTRL+L
Wyrównywanie akapitu do prawej. CTRL+R
Zmniejszanie wysunięcia. CTRL+SHIFT+T
Usuwanie formatowania akapitu. CTRL+Q

PokażDodawanie informacji sieci Web do elementów

Funkcja Naciśnij klawisze
Edytowanie adresu URL w treści elementu. Przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie przyciskiem myszy
Określanie przeglądarki sieci Web. Przytrzymanie wciśniętego klawisza SHIFT i kliknięcie przyciskiem myszy
Wstawianie hiperłącza. ALT+CTRL+H

PokażPodgląd wydruku

Funkcja Naciśnij klawisze
Otwieranie widoku Podgląd wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, a następnie klawisza V

W celu wydrukowania elementu w otwartym oknie naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza W, a następnie naciśnięcie klawisza V

Drukowanie podglądu wydruku. ALT+P
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Podgląd wydruku. ALT+S lub ALT+U
Powiększanie. ALT+Z
Zamykanie widoku Podgląd wydruku. ALT+C

PokażWysyłanie/Odbieranie

Funkcja Naciśnij klawisze
Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji. F9
Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki). SHIFT+F9
Rozpoczynanie wysyłania/odbierania. CTRL+M
Definiowanie grup Wyślij/Odbierz. CTRL+ALT+S

PokażEdytor Visual Basic

Funkcja Naciśnij klawisze
Otwieranie Edytora Visual Basic. ALT+F11

PokażMakra

Funkcja Naciśnij klawisze
Odtwarzanie makra. ALT+F8

PokażFormularze

Funkcja Naciśnij klawisze
Zapisywanie projektu formularza. CTRL+ALT+SHIFT+F12
Zapisywanie danych formularza. CTRL+SHIFT+F11
Tworzenie nowego formularza programu Microsoft Office InfoPath. Kliknięcie w folderze programu InfoPath i naciśnięcie klawiszy CTRL+N

Początek strony Początek strony

Widoki

PokażWidok tabeli

PokażZastosowania ogólne

Funkcja Naciśnij klawisze
Otwieranie elementu. ENTER
Zaznaczanie wszystkich elementów. CTRL+A
Przechodzenie do elementu u dołu ekranu. PAGE DOWN
Przechodzenie do elementu u góry ekranu. PAGE UP
Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element. SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ
Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu. CTRL+SPACJA
Odświeżanie widoku. F5

PokażJeśli zaznaczona jest grupa

Funkcja Naciśnij klawisze
Rozwijanie wszystkich grup. CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS
Zwijanie grupy. CTRL+ZNAK MINUS
Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy. SHIFT+ZNAK PLUS
Zwijanie jednej zaznaczonej grupy. ZNAK MINUS
Zaznaczanie poprzedniej grupy. STRZAŁKA W GÓRĘ
Zaznaczanie następnej grupy. STRZAŁKA W DÓŁ
Zaznaczanie poprzedniej grupy. HOME
Zaznaczanie ostatniej grupy. END
Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem. STRZAŁKA W PRAWO

PokażWszystkie grupy

Funkcja Naciśnij klawisze
Zwijanie wszystkich grup. CTRL+ZNAK MINUS
Rozwijanie wszystkich grup. CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

PokażWidok dnia/tygodnia/miesiąca w Kalendarzu

PokażWszystkie trzy

Funkcja Naciśnij klawisze
Wyświetlanie od 1 do 9 dni. ALT+klawisz wskazujący liczbę dni
Wyświetlanie 10 dni. ALT+ 0 (ZERO)
Przełączanie na tygodnie. ALT+ZNAK MINUS
Przełączanie na miesiące. ALT+=
Przechodzenie między Kalendarzem, Blokiem zadań i listą folderów. CTRL+TAB lub F6
Zaznaczanie poprzedniego terminu. SHIFT+TAB
Przechodzenie do poprzedniego dnia. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do następnego dnia. STRZAŁKA W PRAWO
Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu. ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu. ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

PokażWidok dnia

Funkcja Naciśnij klawisze
Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego. HOME
Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego. END
Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu. STRZAŁKA W GÓRĘ
Zaznaczanie następnego przedziału czasu. STRZAŁKA W DÓŁ
Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu. PAGE UP
Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu. PAGE DOWN
Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu. SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przenoszenie terminu w górę lub w dół. ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)
Zmienianie czasu rozpoczęcia lub zakończenia terminu. ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)
Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w następnym tygodniu. ALT+STRZAŁKA W DÓŁ
Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w poprzednim tygodniu. ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

PokażWidok tygodnia

Funkcja Naciśnij klawisze
Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia. HOME
Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia. END
Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu. PAGE UP
Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu. PAGE DOWN
Przenoszenie terminu w górę, w dół, w lewo lub w prawo. ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+STRZAŁKA W PRAWO
Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu. SHIFT+STRZAŁKA W LEWO, SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO, SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ albo SHIFT+HOME lub SHIFT+END

PokażWidok miesiąca

Funkcja Naciśnij klawisze
Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia. HOME
Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie. PAGE UP
Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie. PAGE DOWN

PokażNawigator daty

Funkcja Naciśnij klawisze
Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia. ALT+HOME
Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia. ALT+END
Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu. ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ
Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu. ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

PokażWidok wizytówek lub widok kart adresów

PokażZastosowania ogólne

Funkcja Naciśnij klawisze
Zaznaczanie określonej karty na liście. Jedna lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub z nazwy pola, według którego jest wykonywane sortowanie
Zaznaczanie poprzedniej karty. STRZAŁKA W GÓRĘ
Zaznaczanie następnej karty. STRZAŁKA W DÓŁ
Zaznaczanie pierwszej karty na liście. HOME
Zaznaczanie ostatniej karty na liście. END
Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie. PAGE UP
Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie. PAGE DOWN
Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie. STRZAŁKA W PRAWO
Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie. STRZAŁKA W LEWO
Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia. CTRL+SPACJA
Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym. SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ
Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym. SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego. CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ
Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego. CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ
Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście. SHIFT+HOME
Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście. SHIFT+END
Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie. SHIFT+PAGE UP
Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie. SHIFT+PAGE DOWN

PokażPrzechodzenie między polami w otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Funkcja Naciśnij klawisze
Przechodzenie do następnego pola, a z ostatniego pola na karcie — do pierwszego pola na następnej karcie. TAB
Przechodzenie do poprzedniego pola, a z pierwszego pola na karcie — do ostatniego pola na poprzedniej karcie. SHIFT+TAB
Przechodzenie do następnego pola lub dodawanie wiersza do pola wielowierszowego. ENTER
Przechodzenie do poprzedniego pola bez opuszczania aktywnej karty. SHIFT+ENTER
Wyświetlanie punktu wstawiania w aktywnym polu w celu umożliwienia edycji tekstu. F2

PokażPrzechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Funkcja Naciśnij klawisze
Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym. ENTER
Przechodzenie na początek wiersza. HOME
Przechodzenie na koniec wiersza. END
Przechodzenie na początek pola wielowierszowego. PAGE UP
Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego. PAGE DOWN
Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym. STRZAŁKA W GÓRĘ
Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym. STRZAŁKA W DÓŁ
Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do następnego znaku w polu. STRZAŁKA W PRAWO

PokażWidok osi czasu (Zadania lub Dziennik)

PokażJeśli jest zaznaczony jakiś element

Funkcja Naciśnij klawisze
Zaznaczanie poprzedniego elementu. STRZAŁKA W LEWO
Zaznaczanie następnego elementu. STRZAŁKA W PRAWO
Zaznaczanie kilku sąsiadujących elementów. SHIFT+STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO
Zaznaczanie kilku niesąsiadujących elementów. CTRL+STRZAŁKA W LEWO+SPACJA lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO+SPACJA
Otwieranie zaznaczonych elementów. ENTER
Wyświetlanie elementów o jeden ekran powyżej elementów na ekranie. PAGE UP
Wyświetlanie elementów o jeden ekran poniżej elementów na ekranie. PAGE DOWN
Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie. HOME
Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie. END
Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie. CTRL+HOME
Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie. CTRL+END

PokażJeśli jakaś grupa jest zaznaczona

Funkcja Naciśnij klawisze
Rozwijanie grupy. ENTER lub STRZAŁKA W PRAWO
Zwijanie grupy. ENTER lub STRZAŁKA W LEWO
Zaznaczanie poprzedniej grupy. STRZAŁKA W GÓRĘ
Zaznaczanie następnej grupy. STRZAŁKA W DÓŁ
Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu. HOME
Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu. END
Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem. STRZAŁKA W PRAWO

PokażJeśli na skali czasu dla dni zaznaczona jest jednostka czasu

Funkcja Naciśnij klawisze
Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu. STRZAŁKA W LEWO
Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu. STRZAŁKA W PRAWO
Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie górnej skali czasu. SHIFT+TAB
Jeśli zaznaczono górną skalę czasu, zaznaczanie dolnej skali czasu. TAB
Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie lub pierwszej grupy, jeśli elementy są zgrupowane. TAB

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007