Przenoszenie pliku danych programu Outlook do innej lokalizacji

Dotyczy programów:
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2000 i 2002

Jeżeli jest używane konto e-mail w programie Microsoft Exchange Server, wiadomości e-mail, elementy kalendarza, kontaktów i inne są zwykle dostarczane do skrzynki pocztowej na serwerze i w niej przechowywane. Jeśli w Kreatorze konta e-mail podczas instalowania programu Outlook na nowym komputerze zostanie wybrane konto e-mail programu Exchange Server, wszystkie elementy znajdujące się na serwerze będą ponownie dostępne. Pozostałe informacje w tym artykule można pominąć, chyba że zostało utworzone archiwum lub lokalne pliki danych albo określono, że wiadomości programu Exchange mają być dostarczane do lokalnego pliku danych.

Jeśli jest używane konto e-mail POP3 (POP3: Protokół powszechnie używany do pobierania wiadomości e-mail z serwera internetowej poczty e-mail.), czyli jedno z najpopularniejszych osobistych kont e-mail, wiadomości e-mail są pobierane z serwera POP3 poczty e-mail u usługodawcy internetowego (usługodawca internetowy: Firma, która daje dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z poczty elektronicznej, pokojów rozmów i sieci World Wide Web. Niektórzy usługodawcy internetowi są międzynarodowi, oferując dostęp w wielu miejscach, a inni są ograniczeni do określonego regionu.) na komputer użytkownika, a następnie dostarczane do lokalnego pliku folderów osobistych (.pst) (plik folderów osobistych (pst): Plik danych, w którym przechowywane są wiadomości i inne elementy znajdujące się na komputerze. Można określić, aby plik pst był domyślnym miejscem dostarczania poczty e-mail. Pliku pst można używać do organizowania elementów i tworzenia ich kopii zapasowych.) o nazwie Outlook.pst (domyślna nazwa pliku danych) i w nim przechowywane. Plik Outlook.pst znajduje się w folderze <dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook.

 Uwaga   Lokalizacja domyślna znajduje się w folderze ukrytym. Aby przejść do niego w Eksploratorze Windows, należy włączyć wyświetlanie folderów ukrytych. W tym celu w menu Narzędzia Eksploratora Windows kliknij polecenie Opcje folderów. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w pozycji Ukryte pliki i foldery kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery. Jeżeli mają być wyświetlane rozszerzenia nazw wszystkich plików, wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików w obszarze Pliki i foldery. Foldery ukryte są wyświetlane jako wygaszone, co wskazuje, że są to foldery nietypowe.

Plik pst programu Outlook można przenieść do dowolnej lokalizacji na komputerze. Na przykład niektórzy użytkownicy mogą zdecydować się na przeniesienie plików danych programu Outlook na dysk D lub do folderu Moje dokumenty, aby ułatwić sobie tworzenie plików kopii zapasowych.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem procedury warto zmienić nazwę wyświetlaną pliku pst (Foldery osobiste) na nieco bardziej opisową. Dzięki temu łatwiej będzie odróżnić poszczególne pliki danych programu Outlook podczas pracy z wieloma plikami pst.

 1. W okienku nawigacji (okienko nawigacji: Kolumna udostępniająca foldery służące do organizowania informacji. Aby wyświetlić elementy zawarte w folderze, wystarczy go kliknąć. Okienko nawigacji zawiera też sekcję Foldery ulubione oraz przyciski do przełączania się między widokami, takimi jak Poczta, Kalendarz i Zadania.) kliknij prawym przyciskiem myszy folder Foldery osobiste, a następnie kliknij polecenie Właściwości folderu Foldery osobiste.

 Uwaga   Ten folder będzie znajdować się zawsze na początku listy folderów w okienku nawigacji w obszarze Poczta.

 1. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę opisową, na przykład Poczta Janusza.
 3. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Przenoszenie pliku pst do innej lokalizacji

Można teraz rozpocząć przenoszenie plików danych programu Outlook.

 1. Zanotuj lokalizację i nazwę pliku w programie Outlook.

PokażJak?

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder Foldery osobiste lub nazwę utworzonego pliku pst, a następnie kliknij polecenie Właściwości folderu nazwa folderu.

 Uwaga   Ten folder będzie znajdował się zawsze na początku listy folderów w okienku nawigacji w obszarze Poczta.

 1. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Zanotuj pełną ścieżkę i nazwę pliku pst z pola Nazwa pliku.
 1. Zamknij program Outlook.
 2. Przenieś plik.

PokażJak?

 • W Eksploratorze Windows skopiuj każdy plik pst z jego domyślnej lokalizacji w folderze <dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook do dowolnego folderu na komputerze docelowym.

 Uwaga   Lokalizacja domyślna znajduje się w folderze ukrytym. Aby przejść do niego w Eksploratorze Windows, należy włączyć wyświetlanie folderów ukrytych. W tym celu w menu Narzędzia Eksploratora Windows kliknij polecenie Opcje folderów. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w pozycji Ukryte pliki i foldery kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery. Jeżeli mają być wyświetlane rozszerzenia nazw wszystkich plików, wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików w obszarze Pliki i foldery. Foldery ukryte są wyświetlane jako wygaszone, co wskazuje, że są to foldery nietypowe.

 1. W Panelu sterowania otwórz aplet Poczta.

PokażJak?

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażSystem Microsoft Windows® XP lub Microsoft Windows Server™ 2003

 • W Panelu sterowania kliknij łącze Konta użytkowników, a następnie kliknij łącze Poczta.

 Uwaga   Jeśli korzystasz z widoku klasycznego w Panelu sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.

PokażSystem Microsoft Windows 2000

 • W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 1. Kliknij przycisk Pokaż profile, a następnie wybierz profil zawierający plik pst.
 2. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij przycisk Pliki danych.
 3. Na liście zaznacz plik danych, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Jeśli pojawi się okno dialogowe z komunikatem o nieznalezieniu pliku danych w poprzedniej lokalizacji, kliknij przycisk OK.
 5. Przejdź do lokalizacji w nowym folderze, zaznacz plik danych, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij dwa razy przycisk Zamknij.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Ponownie uruchom program Outlook.

Praca z wieloma plikami danych w jednym profilu

Jeśli w profilu programu Outlook znajduje się wiele plików pst, po wykonaniu powyższej procedury upewnij się, że domyślna lokalizacja dostarczania poczty jest nadal poprawna. Domyślna lokalizacja dostarczania to plik danych, w którym są zapisywane nowe wiadomości pojawiające się w skrzynce odbiorczej.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 2. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Upewnij się, że na liście Dostarcz nową pocztę e-mail do następującej lokalizacji jest zaznaczony właściwy plik danych.
 4. Jeżeli chcesz zmienić ten wybór, kliknij przycisk Zakończ, a następnie zamknij i ponownie uruchom program Outlook, aby zmiana została uwzględniona.
 
 
Dotyczy:
Outlook 2003