Pozostawianie wiadomości e-mail na serwerze poczty e-mail

Dotyczy programów:
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail są przekazywane za pośrednictwem serwera poczty e-mail (serwer poczty e-mail: Komputer, na którym są przechowywane wiadomości e-mail.) obsługującego dane konto e-mail (konto e-mail: Nazwa serwera, nazwa użytkownika, hasło i adres e-mail używane przez program Outlook do łączenia się z usługą poczty e-mail. Użytkownik tworzy konto e-mail w programie Outlook, korzystając z informacji podanych przez administratora lub usługodawcę internetowego.). W zależności od typu używanego konta e-mail wiadomości są przetwarzane jedną lub kilkoma następującymi metodami.

Lokalizacje poczty

Objaśnienie 1 Wiadomości pozostają na serwerze. Program Outlook łączy się z serwerem, a użytkownik może odczytać lub usunąć otrzymane wiadomości.
Objaśnienie 3 Kopie wiadomości są pobierane i synchronizowane z wiadomościami znajdującymi się na serwerze poczty e-mail. W przypadku kont programu Microsoft Exchange Server realizacja tej funkcji polega na utworzeniu lokalnego pliku folderów trybu offline (ost) (plik folderów trybu offline: Plik na dysku twardym komputera zawierający foldery trybu offline. Plik folderów trybu offline ma rozszerzenie ost. Użytkownik może utworzyć go automatycznie, gdy konfiguruje programu Outlook lub gdy po raz pierwszy udostępnia folder w trybie offline.), który umożliwia pracę w trybie offline w sytuacji, gdy użytkownik nie może lub nie chce połączyć się z serwerem poczty e-mail. Plik ten jest również używany przez funkcję trybu buforowanego programu Exchange w programie Outlook 2003.

Poszczególne typy kont e-mail różnią się sposobem zapisywania wiadomości i synchronizowania ich z serwerem poczty e-mail. Na przykład w przypadku kont e-mail POP3 wiadomości e-mail są domyślnie usuwane z serwera poczty e-mail po pobraniu do programu Outlook. Sposób pobierania i zapisywania wiadomości e-mail można jednak dostosować. W przypadku innych kont e-mail, takich jak konto e-mail programu Exchange Server, na serwerze poczty e-mail są domyślnie zapisywane wszystkie wiadomości. Konto e-mail programu Exchange Server można skonfigurować do przechowywania kopii wiadomości e-mail na komputerze użytkownika, aby umożliwić odczyt wiadomości w sytuacji, gdy nie ma połączenia z serwerem programu Exchange Server. Więcej informacji na temat sposobów obsługi wiadomości e-mail przez różne konta e-mail znajduje się w następujących sekcjach:

PokażKonta e-mail w protokole POP3

Po pobraniu wiadomości e-mail z konta POP3 (POP3: Protokół powszechnie używany do pobierania wiadomości e-mail z serwera internetowej poczty e-mail.) na komputer użytkownika są one domyślnie usuwane z serwera poczty e-mail. Dla wielu osób jest to rozwiązanie idealne.

Jeśli jednak chcesz sprawdzać pocztę e-mail na wielu komputerach, skonfiguruj program Outlook do pozostawiania wiadomości na serwerze poczty e-mail. Jest to popularne rozwiązanie w przypadku osób, które w pracy sprawdzają zawartość swojego domowego konta e-mail odsługiwanego przez usługodawcę internetowego (ISP) (usługodawca internetowy: Firma, która daje dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z poczty elektronicznej, pokojów rozmów i sieci World Wide Web. Niektórzy usługodawcy internetowi są międzynarodowi, oferując dostęp w wielu miejscach, a inni są ograniczeni do określonego regionu.) i pobierają wiadomości na dysk komputera domowego po powrocie z pracy.

Jeśli wiadomości pozostawiono na serwerze poczty e-mail, można je usunąć na kilka sposobów. Aby wybrać najodpowiedniejszy z nich, należy wziąć po uwagę kilka czynników dotyczących korzystania z poczty e-mail, takich jak czas dostępności wiadomości na wielu komputerach oraz limit przechowywania ustalony przez administratora danego serwera poczty e-mail. Po przekroczeniu limitu przechowywania użytkownik może utracić możliwość odbierania nowych wiadomości lub może zostać obciążony dodatkowymi opłatami. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest skonfigurowanie na jednym komputerze domyślnej opcji niepozostawiania wiadomości na serwerze poczty e-mail. Podczas odbierania wiadomości e-mail na tym komputerze są one pobierane z serwera poczty e-mail, a następnie z niego usuwane. Wybierając inną opcję, należy w programie Outlook określić czas pozostawania wiadomości e-mail na serwerze.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 2. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Zaznacz konto usługodawcy internetowego (ISP), a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij przycisk Więcej ustawień.
 5. Kliknij kartę Zaawansowane i w obszarze Dostarczanie zaznacz pole wyboru Pozostaw kopie wiadomości na serwerze.

Okno dialogowe Ustawienia internetowej poczty e-mail

 1. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Usuń z serwera po upływie x dni     Wiadomości e-mail są pobierane na komputer, ale pozostają na serwerze poczty e-mail przez określoną liczbę dni. Jest to najpopularniejsze ustawienie dla osób odczytujących wiadomości w pracy, ale pobierających je również na dysk komputera domowego. Zalecane jest, aby liczba dni określona przez użytkownika i odpowiadająca jego potrzebom była jak najmniejsza. Im dłużej wiadomości będą pozostawać na serwerze poczty e-mail, tym większe będzie ryzyko przekroczenia limitu pojemności skrzynki pocztowej.
  • Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych”     Wiadomości e-mail są pobierane na komputer, ale pozostają na serwerze poczty e-mail do czasu ich usunięcia w programie Outlook i opróżnienia folderu Elementy usunięte. Samo usunięcie wiadomości nie powoduje jej usunięcia z serwera poczty e-mail.

Jeśli nie zostanie zaznaczone żadne z tych pól wyboru, wiadomości będą pozostawać na serwerze przez czas nieokreślony. Może dojść do przekroczenia limitu pojemności skrzynki pocztowej, chyba że użytkownik połączy się z serwerem poczty e-mail przy użyciu innego komputera, na którym program Outlook został skonfigurowany do usuwania wiadomości z serwera poczty e-mail.

 1. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z jednego konta e-mail POP3 na wielu komputerach, zobacz sekcję Zobacz też w tym artykule.

PokażKonta e-mail w protokole IMAP

Po uzyskaniu dostępu do konta e-mail w protokole IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): W odróżnieniu od protokołów internetowej poczty e-mail, takich jak POP3, które udostępniają tylko jeden folder skrzynki odbiorczej na serwerze, protokół IMAP umożliwia tworzenie na serwerze wielu folderów do zapisywania i organizowania wiadomości, do których dostęp można uzyskiwać z wielu komputerów.) wiadomości są kopiowane lokalnie. Pozostają one jednak na serwerze poczty e-mail do czasu, aż użytkownik zaznaczy je do usunięcia i użyje polecenia Przeczyść zaznaczone elementy. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania wiadomości w protokole IMAP, zobacz sekcję Zobacz też w tym artykule.

PokażKonta e-mail w protokole HTTP

Po uzyskaniu dostępu do konta e-mail w protokole HTTP (HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protokół używany przy uzyskiwaniu dostępu do stron sieci Web z Internetu. Program Outlook używa protokołu HTTP jako protokołu poczty e-mail.), takiego jak konto MSN Hotmail, wiadomości są przechowywane na serwerze poczty e-mail do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

PokażKonta e-mail programu Exchange Server

Po uzyskaniu dostępu do konta e-mail programu Exchange Server wiadomości są przechowywane na serwerze poczty e-mail do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

 
 
Dotyczy:
Outlook 2003