Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office

strzałka
Przeszukaj całą pomoc techniczną
Przeszukaj pomoc techniczną programu Word
Przeszukaj pomoc techniczną programu Excel
Przeszukaj pomoc techniczną programu PowerPoint
Przeszukaj pomoc techniczną programu Outlook
Przeszukaj pomoc techniczną programu Access
Przeszukaj pomoc techniczną programu Accounting
Przeszukaj pomoc techniczną programu Communicator
Przeszukaj pomoc techniczną programu FrontPage
Przeszukaj pomoc techniczną programu InfoPath
Przeszukaj pomoc techniczną programu Live Meeting
Przeszukaj pomoc techniczną programu Lync
Przeszukaj pomoc techniczną programu OneNote
Przeszukaj pomoc techniczną projektanta pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint
Przeszukaj pomoc techniczną programu Project
Przeszukaj pomoc techniczną programu Project Server
Przeszukaj pomoc techniczną programu Publisher
Przeszukaj pomoc techniczną programu Search Server
Przeszukaj pomoc techniczną programu SharePoint Designer
Przeszukaj pomoc techniczną programu SharePoint Foundation
Przeszukaj pomoc techniczną programu SharePoint Online
Przeszukaj pomoc techniczną programu SharePoint Server
Przeszukaj pomoc techniczną programu SharePoint Workspace (Groove)
Przeszukaj pomoc techniczną programu Small Business Accounting
Przeszukaj pomoc techniczną programu Visio
Przeszukaj pomoc techniczną programu Windows SharePoint Services
Więcej
 

 Error ‭[1]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[2]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[3]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[4]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.