Otrzymywanie powiadomień o dostarczeniu lub odczycie wiadomości

Potwierdzenia dostarczenia informują użytkownika o dostarczeniu wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej adresata. Nie informują jednak o tym, czy adresat widział tę wiadomość lub czy ją przeczytał. Potwierdzenie odczytu informuje o tym, że wiadomość została otwarta.

Nie należy jednak całkowicie polegać na tych potwierdzeniach. W programie Microsoft Outlook adresat wiadomości może odrzucić opcję wysłania potwierdzenia odczytu. Są też inne przypadki, w których potwierdzenia odczytu nie są wysyłane: na przykład, gdy program do obsługi poczty e-mail adresata nie obsługuje potwierdzeń odczytu.

Co chcesz zrobić?


Śledzenie wszystkich wysyłanych wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. W obszarze E-mail kliknij przycisk Opcje e-mail.
 3. W obszarze Postępowanie z wiadomościami kliknij przycisk Opcje śledzenia.
 4. Zaznacz pole wyboru Potwierdzenie odczytu lub Potwierdzenie dostarczenia.

Żądanie potwierdzenia odczytu dla wszystkich wiadomości

 Porada   Zalecane jest śledzenie tylko pojedynczych, ważnych wiadomości. Adresaci, którzy czasem otrzymują powiadomienie o żądaniu potwierdzenia odczytu, mogą nie wyłączać wszystkich potwierdzeń odczytu dla przyszłych wiadomości.

Początek strony Początek strony

Śledzenie pojedynczej wiadomości

 • W oknie wiadomości na karcie Opcje w grupie Śledzenie zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzenia dostarczenia lub pole wyboru Żądaj potwierdzenia odczytu.

Żądanie potwierdzenia dostarczenia

Początek strony Początek strony

Śledzenie odpowiedzi potwierdzeń

 1. Otwórz oryginalną wiadomość, która została wysłana z żądaniem potwierdzenia dostarczenia lub odczytu. Zazwyczaj wiadomość znajduje się w folderze Elementy wysłane.
 2. Na karcie Wiadomość w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

Pokazywanie śledzenia

 Uwaga   Przycisk Śledzenie nie pojawi się, dopóki nie zostanie odebrane co najmniej jedno potwierdzenie. Po odebraniu pierwszego potwierdzenia w skrzynce odbiorczej może upłynąć kilka minut, zanim przycisk Śledzenie będzie dostępny.

Początek strony Początek strony

Zmienianie sposobu przetwarzania odpowiedzi potwierdzeń

 1. W menu Narzędzia kliknij przycisk Opcje.
 2. Kliknij przycisk Opcje e-mail, a następnie kliknij przycisk Opcje śledzenia.
 3. Zaznacz odpowiednie opcje przetwarzania, wykonując jedną lub więcej z poniższych czynności:
  • Automatyczne rejestrowanie odpowiedzi w oryginalnym elemencie     Zaznacz pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj wezwania i odpowiedzi.
  • Usuwanie powiadomień dotyczących dostarczenia i odczytu wiadomości     Zaznacz pole wyboru Przy nadejściu przetwarzaj potwierdzenia.
  • Przenoszenie potwierdzeń poza Skrzynkę odbiorczą po przetworzeniu     Zaznacz pole wyboru Po przetworzeniu przenieś potwierdzenia do.

Aby wybrać inny folder niż Elementy usunięte, kliknij przycisk Przeglądaj.

Opcje przetwarzania potwierdzenia Í

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007