Gdzie w programie Microsoft Office Outlook 2007 są zapisywane moje informacje i konfiguracje?

Poniższa lista zawiera lokalizacje, w których są zapisywane informacje programu Microsoft Office Outlook 2007.

Niektóre z folderów mogą być folderami ukrytymi. Aby je wyświetlić, należy wykonać następujące czynności:

 • Windows Vista    
  1. W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij ikonę Wygląd i personalizacja.

 Uwaga   Jeśli korzystasz z klasycznego widoku Panelu sterowania, kliknij dwukrotnie polecenie Opcje folderów, a następnie przejdź do punktu 4.

 1. Kliknij polecenie Opcje folderów.
 2. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w pozycji Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery.
 • Microsoft Windows XP    
 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Opcje folderów.

Opcje folderów

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Twoja konfiguracja może nie obejmować wszystkich następujących plików. Niektóre pliki są tworzone tylko po dostosowaniu funkcji programu Outlook.

Plik folderów osobistych (pst)

Z uwzględnieniem plików archiwum pst.

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Plik folderów trybu offline (ost)

Plik ost jest zsynchronizowany z elementami na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Exchange. Można go utworzyć ponownie na nowym komputerze bez konieczności wykonywania kopii zapasowej, ponieważ dane pozostają na serwerze Exchange.

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Osobista książka adresowa (pab)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

 Uwaga   Program Office Outlook 2007 nie obsługuje osobistych książek adresowych (pab). Podczas uaktualniania do programu Office Outlook 2007 jest wyświetlany monit o zaimportowanie plików pab do kontaktów. Jeśli plik pab nie zostanie zaimportowany podczas uaktualniania, można to zrobić później przy użyciu polecenia Importuj i eksportuj w menu Plik.

Książka adresowa trybu offline (oab)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Dostosowania paska poleceń i menu (dat)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Ustawienia okienka nawigacji (xml)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Outlook\nazwa profilu.xml

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlooknazwa profilu.xml

Ten plik zawiera łącza do skrótów, kalendarzy i kontaktów.

Zarejestrowane rozszerzenia programu Microsoft Exchange (dat)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Pseudonimy kontaktów programu Outlook (nk2)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Reguły (rwz)

Windows Vista     dysk:\<użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

 Uwaga   W przypadku uaktualnienia do programu Office Outlook 2007 z wersji programu Outlook wcześniejszej niż Microsoft Outlook 2002 na dysku twardym komputera może znajdować się plik rwz. Nie jest on więcej potrzebny, a informacje na temat reguł są teraz przechowywane na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Exchange i w pliku Foldery osobiste (pst) (plik folderów osobistych (pst): Plik danych, w którym przechowywane są wiadomości i inne elementy znajdujące się na komputerze. Można określić, aby plik pst był domyślnym miejscem dostarczania poczty e-mail. Pliku pst można używać do organizowania elementów i tworzenia ich kopii zapasowych.) dla kont e-mail typu POP3 (POP3: Protokół powszechnie używany do pobierania wiadomości e-mail z serwera internetowej poczty e-mail.) i IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): W odróżnieniu od protokołów internetowej poczty e-mail, takich jak POP3, które udostępniają tylko jeden folder skrzynki odbiorczej na serwerze, protokół IMAP umożliwia tworzenie na serwerze wielu folderów do zapisywania i organizowania wiadomości, do których dostęp można uzyskiwać z wielu komputerów.), w więc można ten plik usunąć.

Jeśli jest używana funkcja importowania lub eksportowania reguł, domyślna lokalizacja plików z rozszerzeniem rwz jest następująca: dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Moje dokumenty.

Style drukowania (Outlprnt bez rozszerzenia)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Podpisy (rtf, txt, html)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Signatures

Papeterie (htm)

Windows Vista     dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Formularze niestandardowe

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Forms

Słownik (dic)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\UProof

Szablony (oft)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Templates

Ustawienia wysyłania/odbierania (srs)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook

Wiadomość (msg, htm, rtf)

Windows Vista     dysk:\użytkownik\Documents

Windows XP lub Windows Server 2003     dysk:\Documents and Settings\użytkownik\Moje dokumenty

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007