Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail

Załączniki to pliki lub elementy (element: W programie Outlook element jest podstawowym tworem zawierającym informacje (podobnie jak plik w innych programach). Elementami są wiadomości e-mail, terminy, kontakty, zadania, pozycje dziennika, notatki, elementy ogłoszone i dokumenty.), które można wysłać w wiadomości e-mail. W tym artykule opisano sposób wysyłania załączników. Aby uzyskać informacje o odbieraniu załączników w wiadomości e-mail, zobacz Wyświetlanie podglądu, otwieranie i zapisywanie załączników.

W tym artykule


Gdzie w wiadomości są widoczne załączniki?

Miejsce w wiadomości, w którym widoczne są załączniki, zależy od formatu, w jakim została zredagowana wiadomość:

 • W przypadku wiadomości w formacie HTML lub zwykłego tekstu załączniki są wyświetlane w polu Załączniki znajdującym się pod polemTemat.

Wiersz załączników

 • W przypadku wiadomości w formacie RTF załączniki pojawiają się w treści wiadomości. Wprawdzie plik wygląda jak osadzony w wiadomości, ale w rzeczywistości nadal jest to osobny załącznik.

Załącznik w treści wiadomości

Format, w jakim została zredagowana wiadomość, jest wskazywany na pasku tytułu u góry wiadomości.

Wiadomość

Początek strony Początek strony

Dołączanie pliku do wiadomości

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość pocztowa.
 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Dołącz plik.

Dołączanie pliku

 1. W oknie dialogowym Wstawianie pliku zlokalizuj i zaznacz plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Jeśli w odpowiednim folderze nie widać żądanego pliku, należy sprawdzić, czy w polu Pliki typu została wybrana pozycja Wszystkie pliki (*.*) oraz czy Eksplorator Windows jest skonfigurowany tak, aby pokazywał rozszerzenia nazw plików.

 Porada   Plik można też dołączyć z poziomu karty Wstawianie w nowej wiadomości.

 Ważne   Program Outlook domyślnie blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki (w tym pliki bat, exe, vbs i js), które mogą zawierać wirusy. Gdy taki plik zostanie dołączony do wiadomości e-mail, program zapyta, czy wysłać potencjalnie niebezpieczny załącznik. Jeśli użytkownik odpowie Tak, program Outlook wyśle załącznik. W przypadku odpowiedzi Nie można usunąć potencjalnie niebezpieczny załącznik.

Microsoft Office Outlook

 Porada   Zaznaczając pliki i przeciągając je z folderu na komputerze do otwartej wiadomości w programie Outlook, można dołączyć wiele plików jednocześnie.

Początek strony Początek strony

Ograniczenia wielkości załączników

Program Outlook nie nakłada żadnych ograniczeń wielkości załączników. Jednak większość administratorów serwerów e-mail i usługodawców internetowych określa limity łącznej wielkości wiadomości, stanowiące sumę wielkości wszystkich załączników i treści samej wiadomości. Zazwyczaj usługi na poziomie „premium” zapewniają więcej miejsca do przechowywania plików wiadomości e-mail i umożliwiają przesyłanie większych wiadomości niż usługi na poziomie standardowym. Więcej informacji na temat maksymalnej dozwolonej wielkości wiadomości można uzyskać od usługodawcy internetowego lub administratora serwera poczty e-mail w danej organizacji.

Bardzo duży plik należy przed dołączeniem skompresować przy użyciu programu pakującego. Pliki programu Outlook zapisywane w domyślnych formatach Open XML (o rozszerzeniach docx, dotx, xlsx, xltx, pptx, potx i ppsx) są pakowane automatycznie.

Początek strony Początek strony

Problemy z plikami zip

Jeśli dołączane pliki są pakowane, chociaż nie powinny, należy sprawdzić, czy narzędzie pakujące nie zostało zainstalowane w programie Outlook jako dodatek COM. Tego rodzaju dodatek można wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Centrum zaufania, a następnie kliknij polecenie Dodatki.
 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 3. W oknie dialogowym Dodatki COM wyczyść pole wyboru obok nazwy dodatku, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony Początek strony

Dołączanie elementu do wiadomości

Do nowej wiadomości można dołączyć elementy (element: W programie Outlook element jest podstawowym tworem zawierającym informacje (podobnie jak plik w innych programach). Elementami są wiadomości e-mail, terminy, kontakty, zadania, pozycje dziennika, notatki, elementy ogłoszone i dokumenty.) i inne wiadomości:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość pocztowa.
 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij przycisk Dołącz element.

Obraz

 1. Na liście Szukaj w kliknij folder zawierający element, który chcesz dołączyć.
 2. Kliknij wybrany element, a następnie kliknij przycisk OK.

 Porada   Element można też dołączyć z poziomu karty Wstawianie w nowej wiadomości.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Outlook 2007