Co znaczą DW i UDW w wiadomości e-mail programu Outlook?

DW

DW to skrót od „Do wiadomości”. Gdy w tym polu wiadomości programu Microsoft Outlook® zostanie dodany odbiorca, jej kopia zostanie wysłana do tego odbiorcy, a nazwa adresata będzie widoczna dla innych jej odbiorców.

UDW

UDW to skrót od „Utajnione do wiadomości”. Gdy dodasz odbiorcę w tym polu wiadomości e-mail, jej kopia zostanie wysłana do tego odbiorcy, a jego nazwa nie będzie widoczna dla innych odbiorców. Jeśli pole UDW jest niewidoczne podczas tworzenia nowej wiadomości, można je dodać. W menu Widok wiadomości należy kliknąć polecenie Pole UDW.

 
 
Dotyczy:
Outlook 2002