Pisanie lub rysowanie notatek na stronie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażPisanie lub rysowanie przy użyciu komputera biurowego lub komputera typu laptop

  1. Aby wybrać określoną grubość pióra i kolor, na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Pióro Obraz przycisku lub kliknij strzałkę obok przycisku Pióro Obraz przycisku.
  2. Zacznij rysować lub pisać bezpośrednio na powierzchni strony.

PokażPorady

  • Aby zwiększyć ilość miejsca na stronie, kliknij przycisk Wstaw dodatkowe miejsce do pisania Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, umieść wskaźnik tam, gdzie chcesz dodać miejsce, a następnie przeciągnij strzałkę w kierunku wskazywanym przez wskaźnik.
  • Aby usunąć pismo odręczne (elementy odręczne: Pismo lub rysunki wykonane przy użyciu pióra rysownicy lub myszy.), kliknij przycisk Gumka obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij wskaźnik nad obszarem pisma odręcznego.
  • Aby zaznaczyć pismo odręczne, kliknij przycisk Narzędzie wpisywania/wyboru Narzędzie wpisywania/wyboru na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij punkt wstawiania lub dotknij dwukrotnie wyraz, aby go wybrać.
  • Aby połączyć osobne rysunki w jeden, zaznacz rysunki, a następnie przeciągnij zaznaczenie wokół pociągnięć, które mają być połączone.
  • Kanwa rysunku jest automatycznie łączona z inną kanwą, jeśli do istniejącego rysunku zostanie dodane pismo odręczne. Aby określić, że nowe pismo odręczne nie ma być dodawane do istniejącego rysunku, zaznacz rysunek, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Zezwalaj na autoscalanie rysunków.

PokażPisanie lub rysowanie przy użyciu komputera typu Tablet

  • Używając pióra cyfrowego, można pisać na powierzchni strony.

Podczas pisania program Microsoft Office OneNote 2003 próbuje określić, czy rysujesz obraz, czy piszesz wyrazy.

 Uwaga   Jeśli program OneNote błędnie zaklasyfikuje pismo ręczne jako rysunek, zaznacz rysunek, w menu Narzędzia wskaż polecenie Traktuj zaznaczone pismo odręczne jako, a następnie dotknij polecenie Pismo ręczne.

PokażPorady

 Uwaga   Jeżeli używane pióro cyfrowe (pióro: Pióro dostarczane z komputerem typu Tablet i używane do interakcji z ekranem rysownicy.) obsługuje funkcję gumki na drugiej końcówce, można użyć tej końcówki w celu wymazania pisma ręcznego.

  • Aby zaznaczyć pismo odręczne, dotknij przycisk Narzędzie wpisywania/wyboru Narzędzie wpisywania/wyboru na pasku narzędzi Standardowy, a następnie przeciągnij punkt wstawiania w celu zaznaczenia wyrazu lub dotknij dwukrotnie wyraz.

 Uwaga   Niektóre z funkcji opisanych w tym temacie są dostępne tylko po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Office OneNote 2003. Aby dowiedzieć się więcej o dodatku Service Pack i sposobie jego pobierania, zobacz witrynę Funkcje uwzględnione w dodatku Service Pack programu OneNote 2003.

 
 
Dotyczy:
OneNote 2003