Kopiowanie plików na dysk CD

Dotyczy programu:
Microsoft Office System

Dłoń trzymająca dysk CD

Coraz więcej komputerów jest standardowo wyposażonych w stację dysków CD-ROM. Nagrywanie danych na dyski CD staje się więc uzasadnionym rozwiązaniem — ten nośnik wymienny zastępuje dyskietki w takich zastosowaniach jak tworzenie kopii zapasowych lub udostępnianie plików innym użytkownikom. Na dysku CD można na przykład nagrać fotografie cyfrowe wykonane w czasie wakacji, aby zachować je, nie zajmując cennego miejsca na dysku twardym. Można również prowadzić na przechowywanym w sejfie dysku cyfrowy rejestr zasobów domowych. Powodów umieszczania danych na dyskach CD jest nieskończenie wiele.

 Ważne   System Microsoft Windows 2000 nie ma wbudowanej funkcji nagrywania dysków CD. Poniższa procedura dotyczy tylko systemu Microsoft Windows® XP obsługującego nagrywanie na dysku CD w podstawowym stopniu. Aby uzyskać dodatkowe funkcje, można skorzystać z programów do nagrywania dysków CD oferowanych przez innych dostawców oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych produktów, odwiedź witrynę Wykaz systemu Windows XP, kliknij kartę Software (Oprogramowanie), kliknij pozycję Utilities (Narzędzia), a następnie pozycję CD-ROM.

Kopiowanie plików i folderów na dysk CD

 1. Włóż pusty zapisywalny dysk CD do nagrywarki dysków CD. Użyj jednego z następujących nośników:
  • Nagrywalny dysk kompaktowy (CD-R)
  • Dysk kompaktowy wielokrotnego zapisu (CD-RW)

W przypadku dysków kompaktowych wielokrotnego zapisu dane można wielokrotnie kopiować na dysk CD i wymazywać z niego.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij pliki lub foldery, które chcesz skopiować na dysk CD.
  • Aby zaznaczyć wiele plików, przytrzymaj klawisz CTRL, klikając odpowiednie pliki. Następnie w obszarze Zadania plików i folderów kliknij łącze Kopiuj ten plik, Kopiuj ten folder lub Kopiuj zaznaczone elementy.
  • Jeżeli pliki znajdują się w folderze Moje obrazy, w obszarze Zadania obrazów kliknij łącze Kopiuj na dysk CD lub Kopiuj wszystkie elementy na dysk CD, a następnie przejdź do punktu 5.
 3. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij stację dysków z możliwością nagrywania dysków CD, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.
 4. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie stację dysków do nagrywania dysków CD. W systemie Windows zostanie wyświetlony obszar tymczasowy, w którym są umieszczane pliki przed skopiowaniem. Sprawdź, czy pliki i foldery, które zamierzasz skopiować na dysk CD, są wyświetlane w obszarze Pliki gotowe do zapisania na dysku CD.
 5. W obszarze Zapisywanie na dysku CD kliknij łącze Zapisz te pliki na dysku CD. W systemie Windows zostanie wyświetlony Kreator zapisywania na dysku CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami tego kreatora.

 Uwagi 

 • Nie należy próbować skopiować na dysk CD więcej plików, niż można na nim umieścić. Należy sprawdzić opakowanie dysku CD, aby uzyskać informacje o pojemności. Pliki, których rozmiar przekracza pojemność dysku CD, można skopiować na zapisywalny dysk DVD (DVD-R lub DVD+R) lub dysk DVD wielokrotnego zapisu (DVD-RW lub DVD+RW). Jednak system Windows XP nie obsługuje kopiowania na dyski DVD, należy więc skorzystać z oprogramowania do tworzenia dysków DVD.
 • Należy upewnić się, że na dysku twardym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca do przechowywania plików tymczasowych tworzonych podczas procesu zapisywania dysku CD. W przypadku standardowego dysku CD system Windows rezerwuje do 700 megabajtów (MB) wolnego miejsca. W przypadku dysku CD o dużej pojemności system Windows rezerwuje do 1 gigabajta (GB) wolnego miejsca.
 • Po skopiowaniu plików lub folderów na dysk CD można przejrzeć zawartość tego dysku, aby potwierdzić skopiowanie plików.
 
 
Dotyczy:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003