Informacje na temat folderów Na moim komputerze

W programie Outlook można przechowywać elementy (elementy: Jednostki informacji w programie Outlook, takie jak wiadomości e-mail, wydarzenia kalendarza, kontakty, zadania i notatki.), korzystając z rożnych metod, w zależności od typu posiadanego konta. Jeśli jest to konto serwera Microsoft Exchange (konto serwera Microsoft Exchange: Konto zarządzane przez program Microsoft Exchange Server. Konta serwera Microsoft Exchange są używane przez organizacje, w których jest wielu użytkowników. Umożliwia to synchronizowanie poczty e-mail, kalendarzy i kontaktów między wieloma komputerami.), elementy wszystkich typów są przechowywane na serwerze programu Exchange, a program Outlook wykonuje synchronizację z serwerem w regularnych odstępach. Pozwala to na uzyskanie dostępu do elementów z innego komputera. Ponadto w przypadku uszkodzenia dysku twardego informacje nie zostaną utracone, ponieważ na serwerze znajdują się kopie wszystkich elementów.

Jednak w przypadku kont IMAP (IMAP: częsty typ konta poczty internetowej, takiej jak Gmail, AOL Mail i wiele innych. Wiadomości z tych kont są widoczne w folderach na liście folderów programu Outlook pod nazwą konta.) i POP (POP: Popularny typ konta poczty internetowej. Przykładowe konta to Windows Live Hotmail i Yahoo! Mail. Po dodaniu konta POP do programu Outlook wiadomości z tego konta są wyświetlane na liście folderów w obszarze Na moim komputerze.) elementy inne niż wiadomości e-mail są przechowywane na komputerze, a nie na serwerze poczty. Jeśli użytkownik korzysta z kont wielu typów, okienko nawigacji (okienko nawigacji: Lewe okienko okna głównego programu Outlook. W widoku Poczta okienko nawigacji wyświetla listę folderów. W widokach Kalendarz, Kontakty, Zadania i Notatki okienko nawigacji umożliwia pokazywanie i ukrywanie pozycji na liście kategorii.) programu Outlook może zawierać foldery oznaczone etykietą „Na moim komputerze”. Ta etykieta oznacza, że elementy w folderze są zapisywane tylko na komputerze i nie są synchronizowane z serwerem.

PokażSprawdzanie typu konta

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.
  2. W lewym okienku okna dialogowego Konta kliknij wybrane konto.Typ konta jest wyświetlany pod opisem konta. Na poniższej ilustracji typ konta to POP.Wskaźnik Typ konta

W przypadku konta IMAP wiadomości są synchronizowane z serwerem IMAP. Na liście folderów w widoku poczty dla każdego konta IMAP będzie widoczny oddzielny folder Skrzynka odbiorcza.

W przypadku korzystania z jednego konta POP wiadomości są pobierane do folderu Skrzynka odbiorcza oznaczonego etykietą Na moim komputerze. W przypadku korzystania z wielu kont POP wszystkie wiadomości z tych kont są pobierane do tego samego folderu Skrzynka odbiorcza oznaczonego etykietą Na moim komputerze. Konta POP nie umożliwiają programowi Outlook wykonywania synchronizacji z serwerem poczty, dlatego wiadomości ze wszystkich kont POP są umieszczane w folderze Skrzynka odbiorcza oznaczonym etykietą Na moim komputerze. Kopia każdej wiadomości jest pobierana do programu Outlook.

 Uwaga   Aby rozdzielić pocztę z różnych kont POP, w programie Outlook można utworzyć reguły, które będą automatycznie rozsyłać wiadomości do folderów na podstawie ich adresatów. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł, zobacz Tworzenie reguły.

W przypadku korzystania tylko z kont serwera Exchange w programie Outlook foldery Na moim komputerze są domyślnie ukryte. Dzięki temu struktura folderów w okienku nawigacji jest prostsza. Zapobiega to także przypadkowemu zapisywaniu elementów w folderze, który nie jest synchronizowany z serwerem Exchange. Foldery Na moim komputerze można jednak wyświetlić w okienku nawigacji. Warto to zrobić na przykład podczas tworzenia grupy kontaktów. Pokazanie folderów Na moim komputerze jest wymagane do utworzenia grupy kontaktów, ponieważ ta grupa nie jest synchronizowana z serwerem Exchange.

 Porada   Aby wyświetlić foldery Na moim komputerze w okienku nawigacji, w menu Outlook należy kliknąć polecenie Preferencje. W obszarze Ustawienia osobiste należy kliknąć pozycję Ogólne. Następnie w obszarze Lista folderów należy wyczyścić pole wyboru Ukryj foldery Na moim komputerze.

Zobacz też

Tworzenie grupy kontaktów (nazywanej też listą dystrybucyjną)

Pokazywanie osobnej skrzynki odbiorczej dla każdego konta

 
 
Dotyczy:
Outlook 2011 dla komputerów Mac