Skanowanie dokumentu

W jednej ciągłej operacji można skanować dokumenty dwustronne lub wielostronicowe albo wiele dokumentów jednostronicowych. Zeskanowane strony można zapisać w pojedynczym pliku w formacie Tagged Image File Format (TIFF) (Tagged Image File Format (TIFF): Oparty na tagach format graficzny o wysokiej rozdzielczości. Format TIFF jest powszechnie używany do wymiany grafiki cyfrowej.) lub Microsoft Document Imaging Format (MDI) (format programu Microsoft Document Imaging (MDI): Format graficzny wysokiej rozdzielczości, oparty na tagach i formacie TIFF (Tagged Image File Format), używany w grafice cyfrowej.); można też zapisać każdą stronę w osobnym pliku.

Podczas skanowania i wykonywania optycznego rozpoznawania znaków (OCR) (OCR: Funkcja tłumacząca obrazy tekstu, na przykład zeskanowane dokumenty, na rzeczywiste znaki tekstowe; nazywana również rozpoznawaniem tekstu.) na kolorowych dokumentach lub fotografiach ustawienia skanera można zoptymalizować albo pod kątem dokładności (przy skanowaniu w celu rozpoznania tekstu), albo pod kątem maksymalnej rozdzielczości.

PokażSkanowanie dokumentu jednostronicowego

 1. Umieść dokument na płycie skanera.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 3. Wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu.
  • Aby wybrać dodatkowe opcje skanowania, kliknij przycisk Opcje ustawienia wstępnego, a następnie kliknij polecenie Utwórz nowe ustawienie wstępne lub Edytuj zaznaczone ustawienie wstępne.
  • Aby zeskanować arkusz dwustronny, zaznacz pole wyboru Oryginał jest dwustronny.
 4. Kliknij przycisk Skanuj.

W przypadku zaznaczenia pola wyboru Oryginał jest dwustronny po każdej zeskanowanej stronie pojawia się okno dialogowe Skanowanie nowego dokumentu, jeśli to konieczne.

 1. W przypadku zaznaczenia pola wyboru Oryginał jest dwustronny lub Monituj o dodatkowe strony kliknij przycisk Gotowe, aby zapisać plik po zeskanowaniu ostatniej strony.

 Uwaga   Domyślnie OCR jest wykonywane automatycznie podczas skanowania dokumentów. Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij polecenie Skanuj nowy dokument w menu Plik, a następnie kliknij polecenie Utwórz nowe ustawienie wstępne lub Edytuj zaznaczone ustawienie wstępne. Na karcie Przetwarzanie w oknie dialogowym Opcje ustawienia wstępnego wyczyść pole wyboru Użyj OCR do rozpoznawania tekstu skanowanego obrazu.

PokażSkanowanie wielu stron do pojedynczego pliku

 1. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 2. W oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Po zeskanowaniu każdej strony pojawia się okno dialogowe Microsoft Office Document Scanning, umożliwiając obrócenie stron i zeskanowanie ich tyłów. Po zakończeniu skanowania program Microsoft Office Document Imaging automatycznie sortuje strony w odpowiednim porządku.

 • Aby skanować strony ręcznie, zaznacz pole wyboru Monituj o dodatkowe strony. Program Office Document Imaging wstrzymuje działanie po zeskanowaniu każdej strony, umożliwiając umieszczenie na płycie skanera następnej strony.

Jeśli używasz podajnika APD, kliknij tę opcję, aby wstrzymać działanie, gdy podajnik będzie pusty, co umożliwi załadowanie kolejnych stron. Opcji tej można także użyć podczas skanowania dokumentów, które nie mieszczą się lub są za długie, aby można je było załadować do podajnika. Okno dialogowe Microsoft Office Document Scanning jest wyświetlane po zeskanowaniu każdej strony lub po opróżnieniu podajnika APD.

 1. Kliknij przycisk Skanuj.
 2. W przypadku zaznaczenia pola wyboru Oryginał jest dwustronny lub Monituj o dodatkowe strony kliknij przycisk Gotowe po zeskanowaniu ostatniej strony.

 Uwaga   Jeśli posiadany podajnik APD jest w pełni dupleksowy (taki, który automatycznie skanuje obie strony arkusza), nie należy używać opcji Oryginał jest dwustronny. W zamian w oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu kliknij przycisk Skaner, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe sterownika skanera przed skanowaniem. Po wyświetleniu okna dialogowego sterownika skanera wybierz właściwe ustawienia dupleksu.

PokażPorada

Jeśli występują problemy ze skanowaniem, przy każdym skanowaniu można wyświetlać okno dialogowe sterownika skanera.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 2. W oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu kliknij przycisk Skaner, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe sterownika skanera przed skanowaniem.

PokażSkanowanie wielu stron do osobnych plików

 1. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 2. W oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

Po zeskanowaniu każdej strony pojawia się okno dialogowe Microsoft Office Document Scanning, umożliwiając obrócenie stron i zeskanowanie ich tyłów. Po zakończeniu skanowania program Microsoft Office Document Imaging automatycznie sortuje strony w odpowiednim porządku.

 1. Zaznacz żądane ustawienie wstępne, kliknij przycisk Opcje ustawienia wstępnego, a następnie kliknij polecenie Utwórz nowe ustawienie wstępne lub Edytuj zaznaczone ustawienie wstępne.
 2. Na karcie Strona zaznacz pole wyboru Zapisz każdą stronę jako oddzielny dokument.
 3. Aby wybrać sposób automatycznego nadawania nazw poszczególnym plikom, kliknij jedną z opcji Nazwa pliku na karcie Wyjście.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Skanuj.
 5. W przypadku zaznaczenia pola wyboru Oryginał jest dwustronny lub Monituj o dodatkowe strony kliknij przycisk Gotowe po zeskanowaniu ostatniej strony.

 Uwaga   Jeśli posiadany podajnik APD jest w pełni dupleksowy (taki, który automatycznie skanuje obie strony arkusza), nie zaznaczaj pola wyboru Oryginał jest dwustronny. W zamian w oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu kliknij przycisk Skaner, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe sterownika skanera przed skanowaniem. Po wyświetleniu okna dialogowego sterownika skanera wybierz właściwe ustawienia dupleksu.

PokażPorada

Jeśli występują problemy ze skanowaniem, przy każdym skanowaniu można wyświetlać okno dialogowe sterownika skanera.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 2. W oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu kliknij przycisk Skaner, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe sterownika skanera przed skanowaniem.

PokażSkanowanie dokumentu kolorowego

 1. Umieść dokument na płycie skanera.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 3. Na liście Wybierz wstępne ustawienie skanowania zaznacz pozycję Czarno-biały z kolorowej strony.
 4. Kliknij przycisk Skanuj.

PokażSkanowanie fotografii kolorowej

 1. Umieść fotografię na płycie skanera.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Skanuj nowy dokument.
 3. Na liście Wybierz wstępne ustawienie skanowania zaznacz pozycję Kolor.
 4. Kliknij przycisk Skanuj.

PokażPorada

Jeśli skanowana jest fotografia kolorowa zawierająca tekst, na którym chcesz wykonać OCR, użyj ustawienia wstępnego Czarno-biały z kolorowej strony. Jeśli regularnie skanujesz fotografie lub grafikę, możesz utworzyć własne, zoptymalizowane ustawienie wstępne skanowania.

 Uwaga   Domyślnie OCR jest wykonywane automatycznie podczas skanowania dokumentów. W przypadku skanowania fotografii lub grafiki bez tekstu wykonywanie OCR nie przeszkadza w procesie skanowania, ale zabiera dodatkowy czas.

PokażWyłączanie automatycznego wykonywania OCR

 1. W oknie dialogowym Skanowanie nowego dokumentu kliknij przycisk Opcje ustawienia wstępnego, a następnie albo kliknij polecenie Utwórz nowe ustawienie wstępne, wpisz nazwę nowego ustawienia wstępnego i kliknij przycisk OK, albo kliknij polecenie Edytuj zaznaczone ustawienie wstępne.
 2. Na karcie Przetwarzanie wyczyść pole wyboru Użyj OCR do rozpoznawania tekstu skanowanego obrazu.