Jak skanować obrazy?

Przy użyciu programu Picture Manager nie można skanować obrazów, ale można pracować z obrazami zeskanowanymi.

Skanowanie obrazów można wykonać za pomocą programu Microsoft Office Document Imaging. W menu Start należy wskazać polecenie Wszystkie programy, następnie wskazać polecenie Narzędzia Microsoft Office, a potem wskazać polecenie Microsoft Office Document Scanning.