Aktywacja produktu w produktach pakietu Microsoft Office System

Aby nadal korzystać z wszystkich funkcji pakietu Office 2003, musisz uaktywnić swoją kopię produktu Office. Kreator ten poprowadzi Cię krok po kroku przez proces aktywacji przez Internet lub telefonicznie.

Aktywacja produktu firmy Microsoft jest technologią antypiracką, zaprojektowaną dla weryfikacji legalności używania oprogramowania. Jest ona szybka, prosta, dyskretna i pomaga chronić poufność danych użytkownika.

Aktywacja produktu weryfikuje, czy klucz produktu oprogramowania, który musi być użyty do zainstalowania produktu, nie został użyty na większej ilości komputerów, niż przewiduje licencja na oprogramowanie. Można użyć kreatora aktywacji oprogramowania, który umożliwia dostarczenie identyfikatora produktu (obliczonego na podstawie klucza instalacyjnego produktu) do firmy Microsoft w sposób zaszyfrowany poprzez Internet lub przez telefon. Odpowiedź (identyfikator potwierdzenia) jest wysyłana z powrotem do komputera, aby uaktywnić produkt.

Jeśli wybierzesz opcję aktywacji produktu przez Internet ale nie masz jeszcze ustanowionego połączenia, kreator ten pomoże Ci ustanowić połączenie. Jeśli chcesz uaktywnić produkt telefonicznie, rozmawiając z przedstawicielem biura obsługi klienta, weź pod uwagę, że proces aktualizacji może potrwać dłużej.

Dane aktywacji przesyłane do firmy są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Firma Microsoft przykłada dużą wagę do prywatności i bezpieczeństwa informacji dostarczanych w ramach procesu aktywacji. Więcej informacji na temat ochrony prywatności przez firmę Microsoft w pakiecie Office można znaleźć w pomocy pod hasłem „Zasady zachowania poufności informacji”.

Po zakończeniu uaktywniania oprogramowania poprzez Internet możesz wybrać opcję rejestracji produktu, która umożliwia otrzymywanie informacji o aktualizacjach produktu i ofertach specjalnych bezpośrednio z firmy Microsoft. Opcja rejestracji nie jest dostępna, jeśli wybrana została aktywacja przez telefon. Należy zwrócić uwagę, że rejestracja jest całkowicie dobrowolna i nie wymaga podawania informacji osobistych, takich jak ważny adres e-mail. Wszelkie podawane informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu i w odosobnieniu od informacji o aktywacji. Żadne informacje nie są nigdy wypożyczane lub sprzedawane innym firmom.

 Uwagi 

  • Informacje dotyczące praw użytkowania można znaleźć w Umowie Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania. Aby wyświetlić Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania, kliknij menu Pomoc, kliknij polecenie <nazwa produktu> – informacje..., a następnie kliknij przycisk Wyświetl Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania.
  • Dla osób niesłyszących lub mających problemy ze słuchem dostępna jest usługa telefonu tekstowego firmy Microsoft (TT/TTY). W Stanach Zjednoczonych, używając modemu TT/TTY, wybierz numer 800-718-1599. Poza Stanami Zjednoczonymi, używając modemu TT/TTY, wybierz numer 716-871-6859. Usługa TT/TTY jest dostępna tylko w języku angielskim.
  • Zaktualizowane informacje dotyczące aktywacji można znaleźć w witrynie Microsoft Office Online

PokażCo się stanie, jeśli nie uaktywnisz swojej kopii produktu Microsoft Office?

Przed uaktywnieniem możesz uruchamiać pakiet przez ograniczony okres. Gdy okres ten upłynie, pakiet Microsoft Office przejdzie w tryb zmniejszonej funkcjonalności. W trybie zmniejszonej funkcjonalności nie będziesz w stanie zapisywać modyfikacji dokumentów ani tworzyć nowych dokumentów, a dodatkowa funkcjonalność może być zmniejszona.

Nie wyrządzi to szkody żadnym istniejącym plikom ani dokumentom pakietu Office, a wykonując instrukcje wyświetlane na kolejnych ekranach z łatwością wyprowadzisz pakiet Office z tego trybu.

 
 
Dotyczy:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003