Pobierz dodatek PowerPivot

Pobierz dodatek PowerPivot dla programu Excel 2010

Wymagania wstępne:

 • Wymaga pakietu Microsoft Office 2010.
 • Dodatek PowerPivot dla programu Excel obsługuje komputery 32- i 64-bitowe.
 • Dodatek PowerPivot wymaga co najmniej 1 GB pamięci RAM (zalecane jest co najmniej 2 GB).

Uwaga: potrzebna ilość pamięci jest uzależniona od konkretnego projektowanego rozwiązania dodatku PowerPivot.

 • Wymaga systemu Windows XP z dodatkiem SP3, Windows Vista z dodatkiem SP1 lub Windows 7.
 • W przypadku wersji systemu Windows innej niż Windows 7 konieczne jest pobranie i zainstalowanie programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1.

1. Pobierz pakiet Microsoft Office 2010.

Ważne W przypadku wybrania instalacji niestandardowej wersji próbnej pakietu Microsoft Office 2010 należy zainstalować program Excel 2010 i narzędzia współużytkowane pakietu Office. W przeciwnym razie nie będzie można korzystać z dodatku PowerPivot dla programu Excel.

2. Pobierz dodatek PowerPivot dla programu Excel 2010.

Ważne Jeśli jest używana wersja 32-bitowa programu Excel 2010, należy użyć wersji 32-bitowej dodatku PowerPivot. Jeśli jest używana wersja 64-bitowa programu Excel 2010, należy użyć wersji 64-bitowej dodatku PowerPivot. Te wersje nie są zamienne.

3. Zainstaluj i skonfiguruj dodatek PowerPivot dla programu Excel 2010:

 1. Otwórz folder, do którego pobrano dodatek PowerPivot dla programu Excel 2010.
 2. Kliknij dwukrotnie plik PowerPivot_for_Excel.msi i wykonaj kroki kreatora.
 3. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Office 2010, a następnie kliknij polecenie Microsoft Excel 2010.
 5. Po uruchomieniu programu Excel 2010 pojawi się komunikat z pytaniem, czy zainstalować dodatek PowerPivot. Kliknij przycisk OK.
 6. Po ukończeniu instalacji na wstążce pakietu Office 2010 pojawi się karta PowerPivot.
 7. Rozpocznij pracę z dodatkiem PowerPivot dla programu Excel: dowiedz się, jak go używać, oglądając klipy wideo i korzystając z pokazów.

Pobierz dodatek PowerPivot dla programu SharePoint (informatycy i deweloperzy)

 1. Pobierz wersję próbną programu SQL Server 2008 R2. (Okres ewaluacyjny trwa 180 dni).
 2. Zarejestruj się i pobierz wersję próbną programu SharePoint 2010.
 3. Zainstaluj i skonfiguruj dodatek PowerPivot dla programu SharePoint.

Dowiedz się więcej o samoobsługowej analizie biznesowej.

Początek strony Początek strony

 
 

Uzyskaj dodatek PowerPivot dla programu Excel

Pobierz