ZNAJDŹ, ZNAJDŹ.B

Funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹ.B służą do odnajdywania jednego ciągu tekstowego wewnątrz innego, zwracając pozycję początkową szukanego tekstu liczoną od pierwszego znaku przeszukiwanego tekstu.

 Ważne   Funkcja ZNAJDŹ jest przeznaczona dla języków z zestawem znaków jednobajtowych (SBCS), a funkcja ZNAJDŹ.B dla języków z zestawem znaków dwubajtowych (DBCS). Domyślne ustawienia języka na komputerze wpływają na zwracaną wartość w następujący sposób:

 • W funkcji ZNAJDŹ każdy znak (jedno- i dwubajtowy) jest zawsze liczony jako 1, bez względu na ustawiony język domyślny.
 • W funkcji ZNAJDŹ.B znaki dwubajtowe są liczone jako 2, jeśli została włączona edycja języka obsługującego zestaw znaków DBCS i język ten został ustawiony jako domyślny. W przeciwnym razie w funkcji ZNAJDŹ.B wszystkie znaki są liczone jako 1.

Do języków obsługujących zestaw znaków DBCS należą: japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny oraz koreański. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Składnia

ZNAJDŹ(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa)

ZNAJDŹ.B(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa)

Szukany_tekst     to tekst, który ma zostać odnaleziony.

Obejmujący_tekst     to tekst, wewnątrz którego znajduje się szukany tekst.

Liczba_początkowa     określa znak, od którego należy rozpocząć wyszukiwanie. Pierwszym znakiem argumentu obejmujący_tekst jest znak o numerze 1. Jeśli argument liczba_początkowa nie zostanie określony, domyślnie jest przyjmowana wartość 1.

Uwagi

 • W funkcjach ZNAJDŹ I ZNAJDŹ.B są rozróżniane wielkie i małe litery, a używanie symboli wieloznacznych jest niemożliwe. Jeśli wyszukiwanie nie ma być wykonywane z uwzględnieniem wielkości liter lub mają być stosowane symbole wieloznaczne, należy użyć funkcji SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B.
 • Jeśli argument szukany_tekst ma wartość "" (pusty tekst), funkcja ZNAJDŹ odszukuje odpowiedni pierwszy znak w przeszukiwanym tekście (tj. znak o numerze liczba_początkowa lub 1).
 • Argument szukany_tekst nie może zawierać żadnych znaków zastępczych.
 • Jeśli argument szukany_tekst nie występuje wewnątrz argumentu obejmujący_tekst, funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹ.B zwracają wartość błędu #ARG!.
 • Jeśli wartość argumentu liczba_początkowa nie jest większa od zera, funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹ.B zwracają wartość błędu #ARG!.
 • Jeśli argument liczba_początkowa zawiera więcej znaków niż argument obejmujący_tekst, funkcje ZNAJDŹ i ZNAJDŹ.B zwracają wartość błędu #ARG!.
 • Argument liczba_początkowa umożliwia pominięcie określonej liczby znaków. Używając funkcji ZNAJDŹ jako przykładu, załóżmy, że przetwarzamy następujący tekst: „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć numer pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi liczba_początkowa wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym. Funkcja ZNAJDŹ rozpoczyna wyszukiwanie od znaku o numerze 8, odnajduje argument szukany_tekst przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja ZNAJDŹ zawsze zwraca liczbę znaków względem początku argumentu obejmujący_tekst, łącznie ze znakami pominiętymi w przypadku, gdy argument liczba_początkowa jest większy niż 1.

Przykład 1. ZNAJDŹ

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A
Dane
Miriam McGovern
Formuła Opis (wynik)
=ZNAJDŹ("M";A2) Pozycja pierwszej litery „M” w tekście powyżej (1)
=ZNAJDŹ("m";A2) Pozycja pierwszej litery „m” w tekście powyżej (6)
=ZNAJDŹ("M";A2;3) Pozycja pierwszej litery „M” w tekście powyżej, licząc od trzeciego znaku (8)

Przykład 2. Funkcja ZNAJDŹ zagnieżdżona w funkcji FRAGMENT.TEKSTU

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
A
Dane
Izolatory ceramiczne #124-TD45-87
Uzwojenie miedziane #12-671-6772
Rezystory nastawne #116010
Formuła Opis (wynik)
=FRAGMENT.TEKSTU(A2;1;ZNAJDŹ(" #";A2;1)-1) Zwraca fragment tekstu znajdujący się między pozycją 1 a pozycją znaku „#” w pierwszym z tekstów powyżej (Izolatory ceramiczne)
=FRAGMENT.TEKSTU(A3;1;FIND(" #";A3;1)-1) Zwraca fragment tekstu znajdujący się między pozycją 1 a pozycją znaku „#” w drugim z tekstów powyżej (Uzwojenie miedziane)
=FRAGMENT.TEKSTU(A4;1;ZNAJDŹ(" #";A4;1)-1) Zwraca fragment tekstu znajdujący się między pozycją 1 a pozycją znaku „#” w trzecim z tekstów powyżej (Rezystory nastawne)

Przykład 3. ZNAJDŹ.B (założono, że na komputerze jest ustawiony język domyślny obsługujący zestaw znaków DBCS)

W poniższym przykładzie:

 • Funkcja ZNAJDŹ.B zwraca wartość 3, ponieważ każdy znak jest liczony według zajmowanych bajtów; pierwszy znak ma 2 bajty, tak więc drugi znak zaczyna się od bajtu 3.
 • Funkcja ZNAJDŹ zwraca wartość 2, ponieważ znak „Tokio do Shibuya " znajduje się na drugim miejscu w ciągu. Funkcja ZNAJDŹ zwraca wartość 2 bez względu na ustawiony na komputerze język domyślny.

ZNAJDŹ.B("Tokyo do Shibuya ";"Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya ") jest równe 3

ZNAJDŹ("Tokyo do Shibuya ";"Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya ") jest równe 2

 
 
Dotyczy:
Excel 2003