Znajdowanie i zamienianie tekstu i liczb w arkuszu

 1. Kliknij dowolną komórkę w arkuszu (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.).
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. Wykonaj następujące czynności:
  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij polecenie Znajdź.
  • Aby znaleźć i zamienić tekst lub liczby, kliknij polecenie Zamień.
 2. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczby, które chcesz wyszukać, lub kliknij strzałkę w polu Znajdź, a następnie kliknij ostatnie wyszukiwanie na liście.

W kryterium wyszukiwania można używać symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?).

 • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.
 • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

 Porada   Symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające symbol „?”, należy wpisać ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

 1. Kliknij przycisk Opcje w celu zdefiniowania dodatkowych opcji wyszukiwania, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, w polu Wewnątrz zaznacz pozycję Arkusz lub Skoroszyt.
  • Aby wyszukać dane w określonych wierszach lub kolumnach, w polu Wyszukaj kliknij pozycję Wierszami lub Kolumnami.
  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, w polu Szukaj w kliknij pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze.
  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.
  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, zaznacz pole wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki.
 2. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które mają określone formatowanie, kliknij przycisk Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Format wyszukiwania.

 Porada   Aby znaleźć komórki, które odpowiadają określonemu formatowaniu, można usunąć dowolne kryteria w polu Znajdź, a następnie zaznaczyć określony format komórki jako przykład. W tym celu należy kliknąć strzałkę obok przycisku Format, kliknąć polecenie Wybierz format z komórki, a następnie kliknąć komórkę z formatowaniem, które ma zostać wyszukane.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby znaleźć tekst lub liczby, kliknij przycisk Znajdź wszystko lub Znajdź następny.

 Porada   Po kliknięciu przycisku Znajdź wszystko zostanie wyświetlona lista wszystkich wystąpień wyszukiwanych kryteriów, a komórkę będzie można uaktywnić, klikając określone wystąpienie na liście. Wyniki wyszukiwania przy użyciu przycisku Znajdź wszystko można posortować, klikając nagłówek kolumny.

 • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic, czyli usunąć je), a następnie kliknij przycisk Znajdź lub Znajdź wszystko.

 Uwaga   Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, kliknij kartę Zamień.

W razie potrzeby można anulować trwający proces wyszukiwania, naciskając klawisz ESC.

 1. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, kliknij przycisk Zamień albo Zamień wszystko.

Porady

 • W programie Microsoft Office Excel są zapisywane opcje formatowania zdefiniowane przez użytkownika. Jeśli w trakcie ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie można znaleźć znaków, które się w nim znajdują, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. Na karcie Znajdź kliknij przycisk Opcje, aby wyświetlić opcje formatowania, kliknij strzałkę obok przycisku Format, a następnie kliknij polecenie Wyczyść format wyszukiwania.
 • Aby znaleźć tekst lub liczby w arkuszu, można także użyć funkcji SZUKAJ.TEKST i ZNAJDŹ.
 
 
Dotyczy:
Excel 2007