Zmiana wielkości liter w tekście

Użyj funkcji LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE lub Z.WIELKIEJ.LITERY do wykonania tego zadania.

Przykład arkusza

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A
Nazwisko
nancy Davolio
Formuła Opis (wynik)
=LITERY.WIELKIE(A2) Wyświetla tekst przy użyciu tylko wielkich liter (NANCY DAVOLIO).
=LITERY.MAŁE(A2) Wyświetla tekst przy użyciu tylko małych liter (nancy davolio).
=Z.WIELKIEJ.LITERY(A2) Wyświetla tekst, tak jak nazwy własne (Nancy Davolio).

Szczegóły funkcji

LITERY.WIELKIE

LITERY.MAŁE

Z.WIELKIEJ.LITERY

 
 
Dotyczy:
Excel 2003