Strona 1 z 9POPRZEDNIADALEJ

WYSZUKAJ.PIONOWO: opis i używanie tej funkcji

Judi Hurlock W tym kursie omówiono, jak przy użyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO wyszukiwać żądaną wartość na liście lub w tabeli programu Excel. Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO jest podobne do wyszukiwania nazwiska osoby w książce telefonicznej w celu uzyskania jej numeru telefonu. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO umożliwia wyszukanie wartości w jednej kolumnie i znalezienie odpowiadającej jej wartości w tym samym wierszu w innej kolumnie.
Autor artykułu: Judi Hurlock


Informacje o tym kursie

Kurs obejmuje następujące elementy:

  • Jedna lekcja realizowana w indywidualnym tempie.
  • Jedna sesja ćwiczeń pozwalająca zdobyć doświadczenie praktyczne. Do ćwiczeń jest potrzebny program Excel 2010.
  • Krótki test na końcu lekcji. Test nie jest oceniany.
  • Dokument Podręczna karta informacyjna, który można wydrukować po zakończeniu kursu.

Cele

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Wprowadzanie argumentów funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w formule.
  • Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do znajdowania wartości na listach lub w tabelach programu Excel.
  • Unikanie błędów podczas używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Przed rozpoczęciem

Użytkownik powinien być zaznajomiony z formułami programu Excel. Aby uzyskać podstawowe informacje dotyczące formuł, zapoznaj się z kursem Poznaj program Excel 2010: Tworzenie formuł.

Strona 1 z 9POPRZEDNIADALEJ