Wyświetlanie znaku minus przy liczbach ujemnych

  1. Zaznacz komórki, które chcesz zmienić.
  2. W menu Format kliknij polecenie Komórki, a następnie kliknij kartę Liczby.
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

W przypadku zwykłych liczb kliknij pozycję Liczbowe na liście Kategoria.

W przypadku waluty kliknij pozycję Walutowe na liście Kategoria.

  1. W polu Liczby ujemne wybierz styl wyświetlania liczb ujemnych.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003