Wyświetlanie dwóch lub więcej arkuszy jednocześnie

Dwa arkusze (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.) można szybko porównać w tym samym skoroszycie lub w różnych skoroszytach, wyświetlając je obok siebie. Można także rozmieścić wiele arkuszy w taki sposób, aby wszystkie były wyświetlane jednocześnie.

Co chcesz zrobić?


Wyświetlanie dwóch arkuszy z tego samego skoroszytu obok siebie

 1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Nowe okno.

Grupa Okno na Wstążce programu Excel

 1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Wyświetl obok siebie Obraz przycisku.
 2. W oknie skoroszytu kliknij arkusze, które chcesz porównać.
 3. Aby można było jednocześnie przewijać dwa arkusze, kliknij przycisk Przewijanie synchroniczneObraz przycisku w grupie Okno na karcie Widok.

 Uwaga   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Wyświetl obok siebie.

Porady

 • Jeśli rozmiar okien skoroszytu zostanie zmieniony w celu zapewnienia optymalnego przeglądania, klikając przycisk Resetuj położenie okna Obraz przycisku, można przywrócić oryginalne ustawienia.
 • Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj  Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie dwóch arkuszy z różnych skoroszytów obok siebie

 1. Otwórz oba skoroszyty zawierające arkusze, które chcesz porównać.
 2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Wyświetl obok siebie Obraz przycisku.

Grupa Okno na Wstążce programu Excel

 Uwaga   Jeśli są otwarte co najmniej dwa skoroszyty, program Excel wyświetli okno dialogowe Porównanie obok siebie. W tym oknie dialogowym, w obszarze Porównaj obok siebie z kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz porównać z aktywnym arkuszem, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W każdym oknie skoroszytu kliknij arkusz, który chcesz porównać.
 2. Aby można było jednocześnie przewijać dwa arkusze, kliknij przycisk Przewijanie synchroniczne Obraz przycisku w grupie Okno na karcie Widok.

 Uwaga   Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest włączona opcja Wyświetl obok siebie.

Porady

 • Jeśli rozmiar okien skoroszytu zostanie zmieniony w celu zapewnienia optymalnego przeglądania, klikając przycisk Resetuj położenie okna Obraz przycisku, można przywrócić oryginalne ustawienia.
 • Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj  Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie wielu arkuszy jednocześnie

 1. Otwórz skoroszyt lub skoroszyty zawierające arkusze, które chcesz wyświetlić jednocześnie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli arkusze, które chcesz wyświetlić, znajdują się w tym samym skoroszycie, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij arkusz, który chcesz wyświetlić.
   2. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Nowe okno.

Grupa Okno na Wstążce programu Excel

 1. Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego arkusza, który chcesz wyświetlić.
 • Jeśli arkusze, które chcesz wyświetlić, znajdują się w różnych skoroszytach, przejdź do kroku 3.
 1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Rozmieść wszystko.
 2. W obszarze Rozmieść kliknij odpowiednią opcję.
 3. Aby wyświetlić arkusze tylko w aktywnym skoroszycie, zaznacz pole wyboru Okna aktywnego skoroszytu.

 Porada   Aby przywrócić pełny rozmiar okna skoroszytu, kliknij przycisk Maksymalizuj  Obraz przycisku w prawym górnym rogu okna skoroszytu.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007