Wyświetlanie dwóch części arkusza dzięki podziałowi lub zablokowaniu okienek

Podział na okienka

  1. W górnej części paska przewijania pionowego lub na prawym końcu paska przewijania poziomego wskaż pole podziału.

Pole podziału

  1. Gdy wskaźnik zmieni kształt na wskaźnik podziału Wskaźnik podziału, przeciągnij pole podziału w dół lub w lewo do właściwego położenia.

Blokowanie okienek

Blokowanie okienek (okienko: Część okna dokumentu ograniczona i oddzielona od innych elementów okna pionowymi i poziomymi paskami.) pozwala na wybranie danych, które pozostaną widoczne w trakcie przewijania arkusza. Można na przykład zachować wyświetlanie etykiet wierszy i kolumn.

Okno arkusza z zablokowanym wierszem numer 1

  1. Aby zablokować okienko, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Górne okienko poziome       Zaznacz wiersz poniżej linii, wzdłuż której ma przebiegać podział.

Lewe okienko pionowe       Zaznacz kolumnę na prawo od linii, wzdłuż której ma przebiegać podział.

Oba okienka (lewe i prawe)       Kliknij komórkę poniżej i po prawej stronie linii, wzdłuż której ma przebiegać podział.

  1. W menu Okno kliknij polecenie Zablokuj okienka.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003