Wstawianie symboli i znaków specjalnych w arkuszu

Aby wstawić w komórce arkusza symbole i znaki specjalne, które nie są dostępne na klawiaturze, można użyć okna dialogowego Symbol. Można na przykład wstawić symbole, takie jak znaki ASCII lub Unicode (Unicode: Standard kodowania znaków opracowany przez konsorcjum Unicode Consortium. Używając do reprezentacji każdego znaku więcej niż jednego bajtu, standard Unicode pozwala na to, aby niemal wszystkie istniejące języki pisane były reprezentowane za pomocą jednego zestawu znaków.), oraz inne znaki specjalne, takie jak znacznik akapitu (), symbol praw autorskich (©) czy symbol znaku towarowego ().

Co chcesz zrobić?


Wstawianie symbolu

 1. Kliknij w arkuszu komórkę, w której chcesz wstawić symbol.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

Obraz Wstążki programu Excel

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symbol.

 1. Kliknij kartę Symbole.
 2. W polu Czcionka kliknij czcionkę, której chcesz użyć. Zestaw dostępnych na liście symboli może zależeć od wybranej czcionki.
 3. Na liście symboli kliknij symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 Porada   Możesz także kliknąć dwukrotnie symbol, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

 Uwagi 

 • Aby wyświetlić więcej symboli, można zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar okna dialogowego Symbol. W tym celu należy przesunąć wskaźnik do prawego dolnego rogu okna dialogowego, tak aby zmienił się w strzałkę z dwoma grotami, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aż okno osiągnie wymagany rozmiar. Można także użyć pasków przewijania okna dialogowego Symbol, aby wyświetlić wszystkie dostępne symbole dla wybranej czcionki.
 • Gdy użytkownik kliknie znak ASCII w oknie dialogowym Symbol, w polu Kod znaku zostanie wyświetlony kod tego znaku. Nazwa wyświetlana z lewej strony pola Kod znaku jest oficjalną nazwą znaku.

Jeśli kod znaku jest już znany, można go wpisać bezpośrednio w polu Kod znaku, aby znaleźć znak ASCII.

Początek strony Początek strony

Wstawianie znaku Unicode

 1. Kliknij w arkuszu komórkę, w której chcesz wstawić znak Unicode.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

Obraz Wstążki programu Excel

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Symbol.

 1. Kliknij kartę Symbole.
 2. W polu Czcionka kliknij czcionkę, której chcesz użyć. Zestaw dostępnych na liście symboli może zależeć od wybranej czcionki.
 3. Na liście z, kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

Jeśli na liście z zostanie wybrana inna pozycja niż Unicode (szesnastkowy), zestaw znaków zostanie ograniczony. Na przykład po wybraniu lokalnej strony kodowej, takiej jak ASCII (dziesiętny) lub ASCII (szesnastkowy), zamiast pozycji Unicode (szesnastkowy) w oknie dialogowym Symbol zostanie wyświetlony odpowiednio mniejszy zestaw znaków.

 1. Jeśli pole Podzbiór jest dostępne, można kliknąć podkategorię.

 Porada   Lista Podzbiór jest dostępna dla czcionek rozszerzonych, takich jak Arial lub Times New Roman, i pełni funkcję listy rozszerzonej dla znaków językowych, znaków interpunkcyjnych oraz symboli matematycznych, takich jak:

 • Znaki greckie (grecki podstawowy)
 • Znaki rosyjskie (cyrylica)
 • Zestaw znaków interpunkcyjnych i punktorów (interpunkcja ogólna)
 • Różne symbole waluty (symbole waluty)
 • Różne symbole matematyczne (operatory matematyczne, symbole literopodobne)

 Uwaga   Aby uzyskać dostęp do większej liczby symboli w każdej kategorii, należy zainstalować czcionkę Arial Unicode MS.

 1. Zaznacz symbol, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 Porada   Można także dwukrotnie kliknąć symbol, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

 Uwagi 

 • Aby wyświetlić więcej symboli, można zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar okna dialogowego Symbol. W tym celu należy przesunąć wskaźnik do prawego dolnego rogu okna dialogowego, tak aby zmienił się w strzałkę z dwoma grotami, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aż okno osiągnie wymagany rozmiar. Można także użyć pasków przewijania okna dialogowego Symbol, aby wyświetlić wszystkie dostępne symbole dla wybranej czcionki.
 • Gdy użytkownik kliknie znak Unicode w oknie dialogowym Symbol, w polu Kod znaku zostanie wyświetlony kod tego znaku. Nazwa wyświetlana z lewej strony pola Kod znaku jest oficjalną nazwą znaku w standardzie Unicode 3.0.

Jeśli kod znaku jest już znany, można go wpisać bezpośrednio w polu Kod znaku, aby znaleźć znak Unicode.

Początek strony Początek strony

Wstawianie znaków specjalnych

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Symbol.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. Kliknij kartę Znaki specjalne.
 2. Na liście Znak kliknij znak, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 Porada   Można także dwukrotnie kliknąć znak specjalny, a następnie kliknąć przycisk Zamknij.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007