WEEKNUM

Zwraca liczbę wskazującą, kiedy w roku przypada dany tydzień (numer).

Jeżeli ta funkcja jest niedostępna i zwracany jest błąd #NAZWA?, należy zainstalować i załadować dodatek Analysis ToolPak.

PokażJak?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Dodatki.
  2. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole Analysis ToolPak, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W razie konieczności postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program instalacyjny.

Składnia

WEEKNUM(liczba_kolejna;typ_wyniku)

Liczba_kolejna     to data określająca dzień tygodnia. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo jako wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Typ_wyniku     to liczba wyznaczająca początek tygodnia (od którego dnia). Wartością domyślną jest jeden.

Typ_wyniku Tydzień zaczyna się
1 Tydzień zaczyna się w niedzielę. Dni tygodnia ponumerowane są od 1 do 7.
2 Tydzień zaczyna się od poniedziałku. Dni tygodnia ponumerowane są od 1 do 7.


Spostrzeżenia

Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie data 1 stycznia 1900 jest oznaczana liczbą 1, a data 1 stycznia 2008 liczbą 39 448, ponieważ następuje po 39 448 dniach od 1 stycznia 1900. W przypadku komputerów firmy Macintosh program Microsoft Excel używa innego domyślnego systemu dat.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A
Dane
9 marca 2008
Formuła Opis (wynik)
=WEEKNUM(A2;1) Numer tygodnia w roku przy założeniu, że tydzień zaczyna się od niedzieli (11)
=WEEKNUM(A2;2) Numer tygodnia w roku przy założeniu, że tydzień zaczyna się od poniedziałku (10)

 Uwaga   9 marca 2008 roku jest to niedziela.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003