Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu

Po utworzeniu tabeli (poprzednio znanej jako lista) w arkuszu (arkusz: Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy z danymi. Nazywany jest również arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek, które są zorganizowane w kolumny i wiersze. Arkusz jest zawsze przechowywany w skoroszycie.) programu Microsoft Office Excel można zarządzać danymi w tabeli i analizować je niezależnie od danych poza tabelą. Można na przykład filtrować kolumny tabeli, dodawać wiersze sum, stosować formatowanie do tabeli oraz publikować tabelę na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0.

Dane w tabeli programu Excel

Jeśli użytkownik nie chce pracować z danymi w tabeli, można przekonwertować tabelę z powrotem na zakres komórek, zachowując zastosowane do niej formatowanie stylu. Jeśli tabela nie jest już potrzebna, można ją usunąć.

 Uwaga   Tabel programu Excel nie należy mylić z tabelami danych (tabela danych: Zakres komórek, w których są pokazywane wyniki podstawień różnych wartości w jednej lub wielu formułach. Istnieją dwa typy tabel danych: tabele jedno- i dwuwejściowe.), które są częścią pakietu poleceń analizy symulacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat tabel danych, zobacz artykuł Obliczanie wielu wyników za pomocą tabeli danych .

Co chcesz zrobić?


Tworzenie tabeli

Tabelę można utworzyć na dwa sposoby. Można wstawić tabelę o domyślnym stylu tabeli lub sformatować dane jako tabelę w wybranym przez siebie stylu.

Wstawianie tabeli

 1. W arkuszu zaznacz zakres komórek, które chcesz umieścić w tabeli. Komórki mogą być puste lub zawierać dane.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela.

Obraz Wstążki programu Excel

Skrót klawiaturowy  Możesz również nacisnąć klawisze CTRL+L lub CTRL+T.

 1. Jeśli zaznaczony zakres zawiera dane, które mają być wyświetlane jako nagłówki tabeli, zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

Jeśli pole wyboru Moja tabela ma nagłówki nie zostanie zaznaczone, w nagłówkach tabeli zostaną wyświetlone nazwy domyślne. Nazwy domyślne można zmienić, wpisując dowolny tekst.

 Uwaga   Jeśli nagłówki tabeli nie mają być wyświetlane, można je później wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania nagłówków tabeli, zobacz artykuł Włączanie i wyłączanie nagłówków tabeli programu Excel.

Porady

 • Po utworzeniu tabeli zostanie udostępniona grupa Narzędzia tabeli i zostanie wyświetlona karta Projektowanie. Za pomocą narzędzi z karty Projektowanie można dostosowywać i edytować tabelę.
 • W przeciwieństwie do list programu Office Excel 2003 tabele nie mają specjalnego wiersza (oznaczonego znakiem *) do szybkiego dodawania nowych wierszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania czy wstawiania wierszy w tabeli, zobacz artykuł Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w tabelach programu Excel.

Formatowanie danych jako tabeli

 1. Zaznacz w arkuszu zakres pustych komórek lub komórek zawierających dane, które chcesz szybko sformatować jako tabelę.
 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Formatuj jako tabelę.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   W przypadku używania polecenia Formatuj jako tabelę program Office Excel automatycznie wstawia tabelę.

 1. W obszarze Jasny, Średni lub Ciemny kliknij styl tabeli, którego chcesz użyć.

 Uwaga   Po utworzeniu jednego lub więcej niestandardowych stylów tabel są one dostępne w obszarze Niestandardowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego stylu tabeli, zobacz artykuł Formatowanie tabeli programu Excel.

Porady

 • Po utworzeniu tabeli zostanie udostępniony widok Narzędzia tabeli i zostanie wyświetlona karta Projektowanie. Za pomocą narzędzi na karcie Projektowanie można dostosować i edytować tabelę.
 • W przeciwieństwie do list programu Office Excel 2003 tabele nie mają specjalnego wiersza (oznaczonego znakiem *) do szybkiego dodawania nowych wierszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania czy wstawiania wierszy w tabeli, zobacz artykuł Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w tabelach programu Excel.

Początek strony Początek strony

Konwertowanie tabeli na zakres danych

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli.

 Porada   Zostaną wyświetlone Narzędzia tabel i karta Projektowanie.

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Konwertuj na zakres.

Obraz Wstążki programu Excel

 Uwaga   Po przekonwertowaniu tabeli na zakres danych funkcje tabeli nie są już dostępne. Na przykład nagłówki wierszy nie zawierają już strzałek sortowania i filtrowania, a odwołania strukturalne (odwołania, które używają nazw tabel) używane w formułach zmieniają się na standardowe odwołania do komórek.

Porady

 • Można także kliknąć tabelę prawym przyciskiem myszy, wskazać polecenie Tabela, a następnie kliknąć polecenie Konwertuj na zakres.
 • Natychmiast po utworzeniu tabeli można też kliknąć przycisk CofnijObraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp, aby przekonwertować tabelę z powrotem na zakres.

Początek strony Początek strony

Usuwanie tabeli

 1. Zaznacz tabelę w arkuszu.
 2. Naciśnij klawisz DELETE.

 Porada   Aby usunąć tabelę, która została właśnie utworzona, wystarczy kliknąć przycisk CofnijObraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007