SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B

Funkcje SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B służą do odnajdywania jednego ciągu tekstowego wewnątrz innego ciągu tekstowego i zwracania pozycji początkowej szukanego tekstu liczonej od pierwszego znaku tekstu przeszukiwanego.

 Ważne   Funkcja SZUKAJ.TEKST jest przeznaczona dla języków z zestawem znaków jednobajtowych (SBCS), natomiast funkcja SZUKAJ.TEKST.B dla języków z zestawem znaków dwubajtowych (DBCS). Domyślne ustawienia języka na komputerze wpływają na zwracaną wartość w następujący sposób:

 • W funkcji SZUKAJ.TEKST każdy znak (jedno- i dwubajtowy) jest zawsze liczony jako 1, bez względu na ustawiony język domyślny.
 • W funkcji SZUKAJ.TEKST.B znaki dwubajtowe są liczone jako 2, jeśli została włączona edycja języka obsługującego zestaw znaków DBCS i język ten został ustawiony jako domyślny. W przeciwnym razie w funkcji SZUKAJ.TEKST.B wszystkie znaki są liczone jako 1.

Do języków obsługujących zestaw znaków DBCS należą: japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny oraz koreański. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Składnia

SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa)

SZUKAJ.TEKST.B(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa)

Szukany_tekst     to tekst, który należy znaleźć. Przy określaniu argumentu szukany_tekst można używać znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć autentyczny znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed tym znakiem wpisać tyldę (~).

Obejmujący_tekst     to tekst, w którym należy odszukać szukany_tekst.

Liczba_początkowa     to numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, od którego ma się rozpocząć przeszukiwanie.

Uwagi

 • Za pomocą funkcji SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B można określać pozycję znaku lub ciągu tekstowego w innym ciągu tekstowym, tak aby można było zmieniać tekst za pomocą funkcji FRAGMENT.TEKSTU lub ZASTĄP.
 • W funkcjach SZUKAJ.TEKST i SZUKAJ.TEKST.B nie są rozróżniane wielkie i małe litery. Jeśli wielkość liter ma być uwzględniana, należy użyć funkcji ZNAJDŹ I ZNAJDŹ.B.
 • Jeśli argument szukany_tekst nie zostanie znaleziony, funkcja zwraca błąd #ARG!.
 • Jeśli argument liczba_początkowa zostanie pominięty, przyjmuje się, że argument równy jest 1.
 • Jeśli argument liczba_początkowa nie jest większy niż 0 lub jest większy niż długość argumentu obejmujący_tekst, funkcja zwraca błąd #ARG!.
 • Argument liczba_początkowa umożliwia pominięcie określonej liczby znaków. Używając funkcji SZUKAJ.TEKST jako przykładu, załóżmy, że przetwarzamy tekst „AUM0093.UbraniaMęskieMłodzieżowe”. Aby odnaleźć numer pierwszego znaku „U” w opisowej części tekstu, należy nadać argumentowi liczba_początkowa wartość 8, tak aby nie była przeszukiwana część tekstu będąca numerem seryjnym. Funkcja SZUKAJ.TEKST rozpoczyna wyszukiwanie od znaku o numerze 8, odnajduje argument szukany_tekst przy następnym znaku i zwraca liczbę 9. Funkcja SZUKAJ.TEKST zawsze zwraca liczbę znaków względem początku argumentu obejmujący_tekst, łącznie ze znakami pominiętymi w przypadku, gdy argument liczba_początkowa jest większy niż 1.

Przykład 1.SZUKAJ.TEKST

Przykład będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
A
Dane
Stwierdzenia
Marża zysku
marża
Formuła Opis (wynik)
=SZUKAJ.TEKST("e";A2;6) Pozycja pierwszego "e" w pierwszym podanym ciągu, zaczynając od szóstej pozycji (9)
=SZUKAJ.TEKST(A4;A3) Pozycja "zysku" w ciągu "Marża zysku" (7)
=ZASTĄP(A3;SZUKAJ.TEKST(A4;A3);1;"Kwota") Zamienia "Marża" na "Kwota" (Kwota zysku)

Przykład 2.SZUKAJ.TEKST.B (założono, że na komputerze jest ustawiony język domyślny obsługujący zestaw znaków DBCS)

W poniższym przykładzie:

 • Funkcja SZUKAJ.TEKST.B zwraca wartość 3, ponieważ każdy znak jest liczony według zajmowanych bajtów; pierwszy znak ma 2 bajty, tak więc drugi znak zaczyna się od bajtu 3.
 • Funkcja SZUKAJ.TEKST zwraca wartość 2, ponieważ znak „Tokio do Shibuya " znajduje się na drugim miejscu w ciągu. Funkcja SZUKAJ.TEKST zwraca wartość 2 bez względu na ustawiony na komputerze język domyślny.

SZUKAJ.TEKST.B("Tokyo do Shibuya ","Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya ") równe jest 3

SZUKAJ.TEKST("Tokyo do Shibuya ","Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya Tokyo do Shibuya ") równe jest 2

 
 
Dotyczy:
Excel 2003