Symulowanie znaku wodnego w programie Excel

Program Microsoft Office Excel nie udostępnia wprost funkcji pozwalającej na zastosowanie znaku wodnego. Można jednak symulować znak wodny w jeden z dwóch sposobów.

Można włączyć wyświetlanie informacji znaku wodnego na każdej stronie wydruku — na przykład po to, by wskazać, że informacje są poufne lub że jest to wersja robocza — wstawiając je do nagłówka lub stopki. Dzięki temu grafika będzie wyświetlana w tle danych arkusza, u góry lub u dołu każdej strony. Można także zmienić rozmiar obrazu i wyskalować go, aby wypełniał całą stronę.

Można też zastosować obiekt WordArt u góry danych arkusza, aby wskazać, że dane są poufne lub że jest to wersja robocza.

Co chcesz zrobić?


Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce

 1. W programie do rysowania, takim jak Paintbrush, utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.
 2. W programie Excel kliknij arkusz, który ma być wyświetlany ze znakiem wodnym.

 Uwaga   Upewnij się, że jest zaznaczony tylko jeden arkusz.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. W obszarze Nagłówek kliknij lewe, środkowe lub prawe pole sekcji nagłówka.
 2. Na karcie Projektowanie w widoku Narzędzia nagłówka i stopki w grupie Elementy nagłówka i stopki kliknij przycisk Obraz Obraz przycisku, a następnie znajdź obraz, który chcesz wstawić.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. Kliknij dwukrotnie obraz, aby go wstawić w polu sekcji nagłówka.
 2. Aby zmienić rozmiar lub skalować obraz, kliknij przycisk Formatuj obraz Obraz przycisku w grupie Elementy nagłówka i stopki, a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu zaznacz odpowiednie opcje na karcie Rozmiar.

 Uwagi 

 • Zmiany w obrazie lub formacie obrazu są uwzględniane natychmiast i nie można ich cofnąć.
 • Jeśli chcesz dodać pusty obszar powyżej lub poniżej obrazu, w polu sekcji nagłówka, które zawiera obraz, kliknij przed lub za elementem [Obraz], a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zacząć nowy wiersz.
 • Aby zamienić obraz, zaznacz element [Obraz], kliknij przycisk Wstaw obraz Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Zamień.
 • Przed drukowaniem upewnij się, że margines nagłówka lub stopki zapewnia wystarczająco dużo miejsca na niestandardowy nagłówek lub niestandardową stopkę.
 • Aby usunąć obraz, zaznacz element [Obraz], a następnie naciśnij klawisz DELETE.
 • Aby przełączyć z widoku Układ strony do widoku Normalny, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki skoroszytu kliknij przycisk Normalny.

Początek strony Początek strony

Symulowanie znaku wodnego za pomocą obiektu WordArt

 1. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz wyświetlić znak wodny.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. Kliknij styl obiektu WordArt, którego chcesz użyć.

 Porada   Na przykład Wypełnienie — białe, cień automatyczny, Wypełnienie — tekst 1, cień wewnętrzny lub Wypełnienie — białe, skos ciepły matowy.

 1. Wpisz tekst, którego chcesz użyć w znaku wodnym.
 2. Aby zmienić rozmiar obiektu WordArt, kliknij go, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wpisz żądany rozmiar w polach Wysokość kształtu i Szerokość kształtu.

Obraz Wstążki programu Excel

 Porada   Możesz także przeciągnąć uchwyty zmiany rozmiaru, aby ustawić odpowiedni rozmiar.

 1. Aby dodać przezroczystość, co poprawi widoczność danych w arkuszu pod obiektem WordArt, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt WordArt i kliknij polecenie Formatuj kształt.
  2. W kategorii Wypełnienie w obszarze Wypełnij kliknij opcję Wypełnienie ciągłe.
  3. Przeciągnij suwak Przezroczystość do procentowej wartości przezroczystości, której chcesz użyć, lub wprowadź tę wartość w polu Przezroczystość.
 2. Aby obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij obiekt WordArt.
 2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieść kliknij przycisk Obróć.

Obraz Wstążki programu Excel

 1. Kliknij polecenie Więcej opcji obrotu.
 2. Na karcie Rozmiar w obszarze Rozmiar i obrót w polu Obrót wprowadź odpowiedni kąt obrotu w stopniach.
 3. Kliknij przycisk Zamknij.

 Porada   Możesz także przeciągnąć uchwyt obrotu (uchwyt obrotu: Okrągła strzałka wyświetlona na górze zaznaczonego kształtu, przy użyciu której można obracać ten kształt.) w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt WordArt.

 Uwaga   Obiektu WordArt nie można użyć w nagłówku ani w stopce, aby był wyświetlany w tle. Jednak po utworzeniu obiektu WordArt w pustym arkuszu, w którym nie są wyświetlane linie siatki (wyczyść pole wyboru Linie siatki w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok), można nacisnąć klawisz PRINT SCREEN, aby przechwycić obraz obiektu WordArt, a następnie wkleić go do programu do rysowania. Potem można wstawić tak utworzony obraz do nagłówka lub stopki zgodnie z opisem w sekcji Symulowanie znaku wodnego za pomocą obrazu w nagłówku lub stopce.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007