Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn

Zawartość jednej lub wielu komórek w kolumnie można podzielić, a następnie rozłożyć ją jako osobne części w innych komórkach w sąsiadujących kolumnach. Na przykład arkusz zawiera kolumnę imion i nazwisk, które należy rozdzielić na osobną kolumnę z imionami i kolumnę z nazwiskami.

  1. Zaznacz komórkę, zakres (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) lub całą kolumnę z wartościami tekstu, które chcesz podzielić.

 Uwaga   Zakres, który chcesz podzielić, może obejmować dowolną liczbę wierszy, ale nie więcej niż jedną kolumnę. Z prawej strony zaznaczonej kolumny powinno być wystarczająco dużo pustych kolumn, aby rozdzielane dane nie zastąpiły danych istniejących w sąsiadujących kolumnach. W razie potrzeby można wstawić puste kolumny.

  1. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Tekst jako kolumny.

Obraz Wstążki programu Excel

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora konwersji tekstu na kolumny, aby określić sposób podziału tekstu na kolumny.

 Uwaga   Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonania wszystkich kroków w kreatorze, zobacz temat Dzielenie nazwisk za pomocą Kreatora konwersji tekstu na kolumny lub kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku w Kreatorze konwersji tekstu na kolumny.

 Porada   Aby uzyskać informacje na temat alternatywnej metody rozkładania tekstu w kolumnach, zobacz artykuł Dzielenie tekstu między kolumny przy użyciu funkcji.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007