ROK, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.) ROK w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca rok odpowiadający dacie. Rok ten jest zwracany jako liczba całkowita z przedziału od 1900 do 9999.

Składnia

ROK(liczba_kolejna)

W składni funkcji ROK występują następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

  • Liczba_kolejna    Argument wymagany. Data poszukiwanego roku. Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 roku należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

Spostrzeżenia

Program Microsoft Excel przechowuje daty jako kolejne liczby porządkowe, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie 1 stycznia 1900 roku to liczba kolejna 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba kolejna 39448, ponieważ jest to 39 448 dzień po 1 stycznia 1900 roku. W programie Microsoft Excel dla komputerów Macintosh używany jest domyślnie inny system dat.

Wartości zwracane przez funkcje ROK, MIESIĄC i DZIEŃ mają format gregoriański, niezależnie od formatu wyświetlania podanej daty. Na przykład jeśli podana data jest wyświetlana w formacie Hidżra (kalendarz Hidżra: Kalendarz księżycowy używany w regionach islamskich.), funkcje ROK, MIESIĄC i DZIEŃ zwracają wartości skojarzone z odpowiednią datą gregoriańską.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład?

  1. Zaznacz przykład w tym artykule. Jeśli kopiujesz przykład w aplikacji Excel Web App, skopiuj i wklej każdą komórkę pojedynczo.

 Ważne   Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V. Jeśli pracujesz w aplikacji Excel Web App, powtórz kopiowanie i wklejanie dla każdej komórki w przykładzie.

 Ważne   Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

  1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza można dopasować go do własnych potrzeb.

 
1
2
3
4
5
6
A B
Data
2008-07-05
10-07-05
Formuła Opis (wynik)
=ROK(A2) Rok pierwszej daty (2008)
=ROK(A3) Rok drugiej daty (2010)
 
 
Dotyczy:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online dla profesjonalistów i małych firm, SharePoint Online dla przedsiębiorstw