PODAJ.POZYCJĘ, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji PODAJ.POZYCJĘ (funkcja: Uprzednio napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.) w programie Microsoft Office Excel.

Opis

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ wyszukuje określony element w zakresie (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, a następnie zwraca względną pozycję tego elementu w zakresie. Jeśli na przykład zakres A1:A3 zawiera wartości 5, 25 i 38, to formuła

=PODAJ.POZYCJĘ(25;A1:A3;0)

zwróci liczbę 2, ponieważ liczba 25 znajduje się na drugiej pozycji w tym zakresie.

Funkcji PODAJ.POZYCJĘ należy użyć zamiast jednej z funkcji WYSZUKAJ, kiedy jest konieczna znajomość położenia elementu w zakresie, a nie tylko znajomość samej pozycji elementu. Można na przykład użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ, aby określić wartość argumentu nr_wiersza funkcji INDEKS.

Składnia

PODAJ.POZYCJĘ(szukana_wartość; przeszukiwana_tablica; [typ_porównania])

Składnia funkcji PODAJ.POZYCJĘ obejmuje następujące argumenty (argument: Wartość, która dostarcza informacji akcji, zdarzeniu, metodzie, właściwości, funkcji lub procedurze.):

 • szukana_wartość    Wymagana wartość, którą należy dopasować do wartości znajdującej się w zakresie określonym w argumencie przeszukiwana_tablica. Na przykład poszukując czyjegoś numeru telefonu w książce telefonicznej, jako wartości szukanej używa się nazwiska tej osoby, ale to numer telefonu jest żądaną wartością.

Szukana_wartość może być wartością (liczbą, tekstem lub wartością logiczną) lub odwołaniem do komórki dla liczby, tekstu lub wartości logicznej.

 • przeszukiwana_tablica    Wymagany przeszukiwany zakres komórek.
 • typ_porównania    Opcjonalna liczba -1, 0 lub 1. Typ_porównania określa sposób, w jaki program Excel porównuje wartość argumentu szukana_wartość z wartościami argumentu przeszukiwana_tablica.

Poniższa tabela opisuje sposób, w jaki funkcja wyszukuje wartości na podstawie ustawień argumentu typ_porównania.

Typ_porównania Zachowanie
1 lub pominięto Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie największą wartość, która jest mniejsza lub równa wartości szukana_wartość. Wartości argumentu przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności rosnącej: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA.
0 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie pierwszą wartość, która jest dokładnie równa wartości szukana_wartość. W tym przypadku wartości w argumencie przeszukiwana_tablica mogą być umieszczone w dowolnej kolejności.
-1 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ znajdzie najmniejszą wartość, która jest większa lub równa wartości szukana_wartość. Wartości w argumencie przeszukiwana_tablica muszą być uporządkowane w kolejności malejącej: PRAWDA, FAŁSZ, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... i tak dalej.

 Uwagi 

 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję dopasowanej wartości wewnątrz tablicy przeszukiwana_tablica, lecz nie samą wartość. Na przykład: funkcja PODAJ.POZYCJĘ("b";{"a";"b";"c"};0) zwraca wartość 2, czyli pozycję względną "b" wewnątrz tablicy {"a";"b";"c"}.
 • Funkcja PODAJ.POZYCJĘ nie rozróżnia wielkich i małych liter, kiedy dopasowuje wartości tekstowe.
 • Jeśli wyszukiwanie za pomocą funkcji PODAJ.POZYCJĘ zakończy się niepowodzeniem, zwracana jest wartość błędu #N/D!.
 • Jeśli argument typ_porównania ma wartość 0, a szukana_wartość jest tekstem, przy określaniu argumentu szukana_wartość można używać symboli wieloznacznych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka zastępuje sekwencję znaków. Jeśli trzeba znaleźć rzeczywisty znak zastępczy (znak zapytania lub gwiazdkę), przed tym znakiem należy wpisać znak tyldy (~).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład?

 1. Zaznacz przykład w tym artykule. Jeśli kopiujesz przykład w aplikacji Excel Web App, skopiuj i wklej każdą komórkę pojedynczo.

 Ważne   Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 3. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V. Jeśli pracujesz w aplikacji Excel Web App, powtórz kopiowanie i wklejanie dla każdej komórki w przykładzie.

 Ważne   Aby przykład działał poprawnie, musi zostać wklejony do komórki A1 w arkuszu.

 1. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

Po skopiowaniu przykładu do pustego arkusza można dopasować go do własnych potrzeb.


 
1
2
3
4
5
6


7

8

9
A B C
Produkt Liczba
Banany 25
Pomarańcze 38
Jabłka 40
Gruszki 41
Formuła Opis Wynik
=PODAJ.POZYCJĘ(39;B2:B5;1) Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika, zwracana jest pozycja następnej najmniejszej wartości (38) z zakresu B2:B5. 2
=PODAJ.POZYCJĘ(41;B2:B5;0) Pozycja wartości 41 z zakresu B2:B5. 4
=PODAJ.POZYCJĘ(40;B2:B5;-1) Funkcja zwraca błąd, ponieważ wartości z zakresu B2:B5 nie są uszeregowane w kolejności malejącej. #N/D
 
 
Dotyczy:
Excel 2007