PIERWIASTEK

Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy liczby.

Składnia

PIERWIASTEK(liczba)

Liczba     to liczba, dla której należy obliczyć pierwiastek kwadratowy.

Spostrzeżenie

Jeśli argument liczba ma wartość ujemną, funkcja PIERWIASTEK zwraca wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak?

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A
Dane
-16
Formuła Opis (wynik)
=PIERWIASTEK(16) Pierwiastek kwadratowy liczby 16 (4)
=PIERWIASTEK(A2) Pierwiastek kwadratowy podanej liczby. Ponieważ liczba ma wartość ujemną, funkcja zwraca błąd (#LICZBA!)
=PIERWIASTEK(MODUŁ.LICZBY(A2)) Pierwiastek kwadratowy wartości absolutnej podanej liczby (4)
 
 
Dotyczy:
Excel 2003