Obliczanie średniej rocznej stopy wzrostu (CAGR)

Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) określa stopę zwrotu z inwestycji — na przykład funduszu inwestycyjnego lub obligacji — w okresie inwestycji, na przykład 5 lub 10 lat. Stopa CAGR jest nazywana także „wygładzoną” stopą zwrotu, ponieważ mierzy opłacalność inwestycji w taki sposób, jak gdyby wartość inwestycji rosła według stałej stopy o składanej podstawie rocznej. Do obliczania stopy CAGR służy funkcja XIRR.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Wartości Daty 
-10 000 1 stycznia 2008
2 750 1 marca 2008
4 250 30 października 2008
3 250 15 lutego 2009
2 750 1 kwietnia 2009
Formuła Opis (wynik)
=XIRR(A2:A6;B2:B6) Średnia roczna stopa wzrostu (0,373362535 lub 37,34%)

 Uwagi 

  • Porównując stopy CAGR dla różnych inwestycji, należy się upewnić, że każda wartość została obliczona dla takiego samego okresu inwestycji.
  • Wartość liczbową można wyświetlić jako procent. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku.

Szczegóły funkcji

XIRR

 
 
Dotyczy:
Excel 2007