Obliczanie procentów

Załóżmy, że trzeba obliczyć podatek od sprzedaży w różnych regionach, obliczyć oceny przyznawane za określone wyniki testu lub określić procentowe zmiany w sprzedaży między dwoma kwartałami finansowymi. Istnieje wiele sposobów obliczania procentów.

Wartości procentowe są obliczane przy użyciu następującego równania:

wartość/suma = procent

Wartość procentowa jest podawana w formacie dziesiętnym.

Co chcesz zrobić?


Obliczanie wielkości przy znanej sumie i wartości procentowej

Jeśli na przykład zakupiono komputer za 8000 zł, a podatek od sprzedaży wynosi 8,9%, jaka jest kwota podatku do zapłaty? W tym przykładzie należy obliczyć 8,9% z 8000.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, gdy zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
A B
Cena zakupu Podatek od sprzedaży (w formie dziesiętnej)
8000 0,089
Formuła Opis (wynik)
=A2*B2 Mnoży 8000 przez 0,089, aby obliczyć kwotę podatku od sprzedaży do zapłaty (712,00 zł)

 Uwaga   Aby przekonwertować liczbę w formacie procentowym na liczbę w formacie dziesiętnym, należy ją podzielić przez 100. Na przykład podatek od sprzedaży w tym przykładzie (8,9) podzielony przez 100 daje wartość 0,089.

Początek strony Początek strony

Obliczanie wartości procentowej przy znanej sumie i wielkości

Jeśli na przykład w teście za poprawne odpowiedzi uzyskano 42 punkty na 50 możliwych, jaki jest procent poprawnych odpowiedzi?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, gdy zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
A B
Liczba poprawnych odpowiedzi Łączna liczba punktów, które można otrzymać
42 50
Formuła Opis (wynik)
=A2/B2 Dzieli 42 przez 50, uzyskując procent poprawnych odpowiedzi (0,84, czyli 84%)

 Uwaga   Liczbę można wyświetlić jako wartość procentową. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku.

Początek strony Początek strony

Obliczanie sumy przy znanej wielkości i wartości procentowej

Załóżmy na przykład, że cena detaliczna koszulki wynosi 15 zł przy rabacie wynoszącym 25% oryginalnej ceny. Jaka jest oryginalna cena? W tym przykładzie należy obliczyć liczbę, której 75% jest równe 15.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, gdy zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
A B
Cena detaliczna 100% minus rabat (w formie dziesiętnej)
15 0,75
Formuła Opis (wynik)
=A2/B2 Dzieli 15 przez 0,75, dając w wyniku oryginalną cenę (20)

Początek strony Początek strony

Obliczanie różnicy między dwiema liczbami jako wartości procentowej

Załóżmy na przykład, że otrzymane wynagrodzenie wyniosło 2342 zł w listopadzie i 2500 zł w grudniu. Jaka jest zmiana procentowa zarobków między tymi dwoma miesiącami? Aby obliczyć tę wartość, należy użyć funkcji MODUŁ.LICZBY oraz operatorów odejmowania (-) i dzielenia (/).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, gdy zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
A B
Wynagrodzenie w listopadzie Wynagrodzenie w grudniu
2342 2500
Formuła Opis (wynik)
=(B2-A2)/MODUŁ.LICZBY(A2) Dzieli różnicę między drugą a pierwszą liczbą przez bezwzględną wartość pierwszej liczby, dając w wyniku zmianę procentową (0,06746 lub 6,75%)

 Uwaga   Liczbę można wyświetlić jako wartość procentową. W tym celu należy zaznaczyć komórkę, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknąć przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku.

Szczegóły funkcji

MODUŁ.LICZBY

Początek strony Początek strony

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby o wartość procentową

Załóżmy na przykład, że tygodniowe wydatki na żywność wynoszą 25 zł i mają zostać zmniejszone o 25%. Ile można wydawać po tym zmniejszeniu? A jeśli dopuszczalne wydatki 25 zł mają zostać zwiększone o 25%, jaka będzie nowa tygodniowa kwota?

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały, gdy zostanie skopiowany do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy

Zaznaczanie przykładu w temacie Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć między wyświetlaniem wyników a wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
A B
Liczba Procent
25 25%
Formuła Opis (wynik)
=A2*(1-B2) Zmniejsza liczbę 25 o 25% (18,75)
=A2*(1+B2) Zwiększa liczbę 25 o 25% (31,75)
=A2*(1+35%) Zwiększa liczbę 25 o 35% (33,75)

 Uwaga   Wpisanie znaku procentu (%) zaraz za liczbą powoduje, że liczba ta jest interpretowana jako części setne wprowadzonej wartości. Na przykład wartość 5% jest interpretowana jako 0,05.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007