Obliczanie procentów

Wartości procentowe są obliczane za pomocą równania:

wartość/suma = procent

Wartości procentowe są zapisywane w formacie dziesiętnym. W programie Excel można łatwo obliczyć dowolną z powyższych zmiennych. Można również szybko wyświetlić wynik jako procenty, klikając przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie.

PokażObliczanie wartości, jeśli są znane suma i procent

Jeśli na przykład kupujesz komputer za 2000 zł, a do ceny należy doliczyć podatek wynoszący 22%, to ile zapłacisz podatku? W tym przykładzie należy znaleźć 22% z 2000.

Aby obliczyć ten wynik, wprowadź wartości w arkuszu zgodnie z poniższym opisem lub skopiuj przykład do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i formuł, które zwracają te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) lub w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A B
Cena zakupu Podatek (format dziesiętny)
2000 0,22
Formuła Opis (wynik)
=A2*B2 Mnoży 2000 przez 0,22 w celu znalezienia wartości podatku (440 zł)

 Uwaga   Aby przekonwertować liczbę zapisaną w formacie procentowym na format dziesiętny, należy podzielić ją przez 100. Na przykład podatek w tym przykładzie (22) podzielony przez 100 wynosi 0,22.

PokażObliczanie procentu, jeśli są znane suma i wartość

Jeśli na przykład odpowiesz poprawnie na 42 pytania z 50 możliwych, to jaki jest procent odpowiedzi poprawnych?

Aby obliczyć ten wynik, wprowadź wartości w arkuszu zgodnie z poniższym opisem lub skopiuj przykład do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i formuł, które zwracają te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) lub w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A B
Punkty za odpowiedzi poprawne Liczba punktów możliwych do zdobycia
42 50
Formuła Opis (wynik)
=A2/B2 Dzieli 42 przez 50 aby obliczyć procent poprawnych odpowiedzi (0,84 lub 84%)

 Uwaga   Aby wyświetlić liczbę jako wartość procentową, zaznacz komórkę i kliknij przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie.

PokażObliczanie sumy, jeśli są znane wartość i procent

Na przykład cena koszuli wynosi 15 zł i jest o 25% niższa od ceny oryginalnej. Jaka jest cena oryginalna? W tym przykładzie szukamy wartości, której 75% stanowi 15 zł .

Aby obliczyć ten wynik, wprowadź wartości w arkuszu zgodnie z poniższym opisem lub skopiuj przykład do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i formuł, które zwracają te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) lub w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A B
Cena sprzedaży 100% minus rabat (w formacie dziesiętnym)
15 0,75
Formuła Opis (wynik)
=A2/B2 Dzieli 15 przez 0,75, aby obliczyć szukaną cenę (20)

PokażObliczanie różnicy procentowej między dwoma liczbami

Załóżmy, że wynagrodzenie za listopad i grudzień wynosi odpowiednio 2 342 zł i 2 500 zł. Jaka jest procentowa zmiana w wynagrodzeniu między tymi miesiącami? To zadanie wykonasz za pomocą funkcji MODUŁ.LICZBY i operatorów odejmowania (-) i dzielenia (/).

Aby obliczyć ten wynik, wprowadź wartości w arkuszu zgodnie z poniższym opisem lub skopiuj przykład do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i formuł, które zwracają te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) lub w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A B
Wynagrodzenie za listopad Wynagrodzenie za grudzień
2 342 2 500
Formuła Opis (wynik)
=(B2-A2)/MODUŁ.LICZBY(A2) Aby obliczyć zmianę procentową, program dzieli różnicę między drugą i pierwszą liczbą przez wartość bezwzględną pierwszej liczby (0,06746 lub 6,75%).

 Uwaga   Aby wyświetlić liczbę jako wartość procentową, zaznacz komórkę i kliknij przycisk Zapis procentowy Obraz przycisku na pasku narzędzi Formatowanie.

Szczegóły funkcji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat MODUŁ.LICZBY.

PokażZmniejszanie lub zwiększanie liczby o wartość procentową

Przypuśćmy, że przeciętnie na jedzenie wydajesz 100 zł tygodniowo i chcesz obniżyć te wydatki o 25%. Ile możesz wydać? A jeśli chcesz zwiększyć budżet na jedzenie, który wynosi 100 zł, o 25%, to jaki będzie nowy próg?

Aby obliczyć ten wynik, wprowadź wartości w arkuszu zgodnie z poniższym opisem lub skopiuj przykład do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i formuł, które zwracają te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) lub w menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
A B
Liczba Procent
100 25%
Formuła Opis (wynik)
=A2*(1-B2) Zmniejsza 100 o 25% (75)
=A2*(1+B2) Zwiększa 100 o 25% (125)
=A2*(1+35%) Zwiększa 100 o 35% (135)

 Uwaga   Gdy wpiszesz liczbę, po której następuje znak procentu (%), ta liczba zostanie zinterpretowana jako setna część swojej wartości. Na przykład 5% jest interpretowane jako 0,05.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003