Obliczanie mediany grupy liczb

Załóżmy, że chcesz się dowiedzieć, jaki jest punkt środkowy w rozkładzie ocen uczniów lub danych kontroli jakości. Medianę zbioru liczb należy obliczyć za pomocą funkcji MEDIANA.

Funkcja MEDIANA pozwala mierzyć tendencję centralną, czyli lokalizację środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej występujące miary tendencji centralnej to:

  • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.
  • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.
  • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

  • Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  • Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  • Naciśnij klawisze CTRL+C.
  • W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  • Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
4
5
6
7
A
Dane
10
7
9
27
0
4
Formuła Opis (wynik)
=MEDIANA(A2:A7) Mediana liczb na powyższej liście (8).

Szczegóły funkcji

MEDIANA

 
 
Dotyczy:
Excel 2007