Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Wykresy i grafika

Dotyczy programów
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2000 i 2002

Wiele osób chciałoby podczas pracy z programem Excel mieć do dyspozycji eksperta zawsze gotowego służyć użytecznymi poradami i wskazującego najlepsze rozwiązania. Jeżeli do nich należysz, ten artykuł jest dla Ciebie! W poniższych sekcjach znajdziesz informacje o nowych lub szybszych sposobach pracy z wykresami, grafikami i innymi obiektami.

Tworzenie wykresów

 • Aby jednocześnie tworzyć i dostosowywać wykres, zaznacz dane, które chcesz umieścić na tym wykresie, a następnie kliknij przycisk Kreator wykresów na pasku narzędzi Standardowy.
 • Aby natychmiast utworzyć wykres, zaznacz dane, które chcesz umieścić na tym wykresie, a następnie naciśnij klawisz F11 lub klawisze ALT+F1.
 • Zmienianie typu wykresu jest proste. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Typ wykresu.
 • W przypadku zmieniania typu wykresu można zachować formatowanie niestandardowe, czyszcząc pole wyboru Formatowanie domyślne na karcie Standardowe typy.
 • Typ wykresu można zmienić tylko w odniesieniu do jednej serii danych. W tym celu zaznacz ją, a następnie kliknij polecenie Typ wykresu w menu Wykres. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zastosuj do zaznaczenia.

Wyświetlanie wykresu

 • Kliknij dwukrotnie fragment wykresu, aby otworzyć dotyczące tego obiektu okno dialogowe Formatowanie.
 • Zmień punkt przecięcia się osi kategorii i wartości, klikając dwukrotnie oś kategorii (lub oś wartości). Na karcie Skala zmień liczbę w polu Przecięcie z osią kategorii (X) w (lub wartość kategorii w polu Przecięcie z osią wartości (Y) w).
 • Obszar kreślenia wykresu można przenosić, można również zmieniać jego rozmiar. Aby go przenieść, przeciągnij obramowanie. Aby zmienić rozmiar — przeciągnij uchwyt zaznaczenia.
 • Wielkość nakładania się słupków lub kolumn można zmienić, zaznaczając je, a następnie klikając polecenie Zaznaczone serie danych w menu Format. Na karcie Opcje zmień wartość procentową w polu Zakładka.
 • Za pomocą klawiszy strzałek przewiń zawartość pola Obiekty wykresu na pasku narzędzi Wykres. Zaznaczony zostanie odpowiedni element wykresu.

Znaczniki danych, etykiety danych i tekst

 • Na większości wykresów można formatować poszczególne znaczniki danych. Kliknij znaczniki tak, aby pozostał zaznaczony tylko jeden, a następnie kliknij polecenie Zaznaczony punkt danych w menu Format.
 • Wybierz pojedynczy znacznik danych, klikając go, aby zaznaczyć serię danych, a następnie ponownie klikając, aby zaznaczyć znacznik danych.
 • Wszystkie punkty w serii danych można oznaczyć etykietami. Zaznacz serię danych, klikając polecenie Zaznaczone serie danych w menu Format, a następnie wybierz opcje etykiet na karcie Etykiety danych.
 • Położenie wybranych etykiet danych można zmieniać automatycznie. Kliknij polecenie Zaznaczone etykiety danych w menu Format, a następnie zaznacz odpowiednie opcje na karcie Wyrównanie.
 • Jeżeli etykiety danych nakładają się na siebie, można je przeciągnąć w inne położenie lub wybrać dla nich mniejszy rozmiar czcionki w polu Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie.
 • Etykiety, w których tekst nie jest w całości widoczny, można skorygować, klikając je dwukrotnie, a następnie zmieniając kąt obrotu na karcie Wyrównanie. Jeżeli kąt wynosi 0, 90 lub -90 stopni, tekst zostanie zawinięty.
 • Poszczególne znaczniki danych w zaznaczonej serii można wyróżnić różnymi kolorami, klikając polecenie Zaznaczone serie danych w menu Format. Na karcie Opcje zaznacz pole wyboru Różne kolory dla punktów.
 • Po kliknięciu przycisku Pisownia w celu sprawdzenia pisowni na wykresie zostanie sprawdzony cały tekst, który nie jest połączony z arkuszem.

Rysunki i diagramy

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obiekt, aby wyświetlić menu skrótów zawierające użyteczne polecenia dotyczące tego obiektu.
 • Obiekt można szybko przenieść na pierwszy plan lub przesunąć go w tło. Kliknij prawym przyciskiem myszy dany obiekt, wskaż polecenie Kolejność w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch lub Przesuń na spód.
 • Pracę z obiektami można ułatwić, grupując je lub rozgrupowując. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane obiekty, wskaż polecenie Grupowanie, a następnie kliknij polecenie Grupuj, Rozgrupuj lub Grupuj ponownie.
 • Na arkuszu lub wykresie można rysować linie, prostokąty, łuki i wielokąty za pomocą paska narzędzi Rysowanie.
 • Można kolejno narysować wiele obiektów, klikając dwukrotnie przycisk rysowania na pasku narzędzi Rysowanie. Po zakończeniu rysowania obiektów naciśnij klawisz ESC.
 • Aby zachować stałe proporcje obiektów przy ich rysowaniu lub zmienianiu ich rozmiarów, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, przeciągając narożnik.
 • Aby narysować strzałkę lub linię dokładnie poziomą, pionową lub pochyloną o 45 stopni, przytrzymaj klawisz SHIFT podczas rysowania.
 • Aby narysować kwadrat, przytrzymaj klawisz SHIFT podczas rysowania prostokąta.
 • Aby narysować okrąg lub fragmenty okręgu, przytrzymaj klawisz SHIFT podczas rysowania elipsy lub łuku.
 • Obraz komórki, wykresu lub obiektu graficznego można wkleić do innego programu. Zaznacz obiekt, a następnie przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij polecenie Kopiuj obraz w menu Edycja.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003