Mnożenie liczb

Załóżmy, że trzeba policzyć, ile butelek wody będzie potrzebnych na konferencję z klientami (łączna liczba uczestników × 4 dni × 3 butelki na dzień) albo ile wyniesie zwrot kosztów podróży służbowej (łączna liczba kilometrów × 0,46). Liczby można mnożyć na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?


Mnożenie liczb w komórce

Do wykonania tego zadania należy użyć operatora arytmetycznego * (gwiazdka).

Gdy w komórce zostanie wpisana na przykład następująca formuła:

=5*10

W komórce tej zostanie wyświetlony następujący wynik:

50

Początek strony Początek strony

Mnożenie zakresu liczb przez liczbę

Ważne Ta procedura powoduje zamianę liczb znajdujących się w zakresie na liczby będące wynikiem mnożenia.

 1. W pustej komórce wprowadź liczbę, przez którą chcesz pomnożyć pozostałe liczby.
 2. Zaznacz komórkę i na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku.
 3. Zaznacz zakres liczb, które chcesz pomnożyć.
 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.
 1. W obszarze Operacja kliknij polecenie Mnożenie.
 2. Kliknij przycisk OK.
 3. Usuń zawartość komórki wprowadzoną w pierwszym kroku.

Początek strony Początek strony

Mnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

Do wykonania tego zadania należy użyć operatora * (gwiazdka) lub funkcji ILOCZYN.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

 Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.
 
1
2
3
4
A
Dane
5
15
30
Wzór Opis (wynik)
=A2*A3 Mnoży liczby znajdujące się w pierwszych dwóch komórkach (75)
=ILOCZYN(A2:A4) Mnoży wszystkie liczby w zakresie (2250)
=ILOCZYN(A2:A4;2) Mnoży wszystkie liczby w zakresie, a następnie mnoży wynik przez 2 (4500)

Szczegóły funkcji

ILOCZYN

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007