Mnożenie liczb

Wpisz =5*10 w komórce, aby uzyskać wynik 50.

PokażMnożenie zakresu liczb przez liczbę

Ważne  Procedura ta powoduje zamianę liczb znajdujących się w zakresie na liczby będące wynikiem mnożenia.

 1. W pustej komórce wprowadź liczbę, przez którą będą mnożone pozostałe liczby.
 2. Zaznacz komórkę, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Zaznacz zakres komórek, które mają być mnożone.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie.
 5. W obszarze Operacja kliknij polecenie Mnożenie.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Usuń zawartość komórki wprowadzoną w pierwszym kroku.

PokażMnożenie liczb w różnych komórkach przy użyciu formuły

W tym celu należy użyć gwiazdki (*) lub funkcji ILOCZYN.

Przykład arkusza

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
 2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
 1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
 3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
A
Dane
5
15
30
Wzór Opis (wynik)
=A2*A3 Mnoży liczby znajdujące się w pierwszych dwóch komórkach (75)
=ILOCZYN(A2:A4) Mnoży wszystkie liczby w zakresie (2250)
=ILOCZYN(A2:A4;2) Mnoży wszystkie liczby w zakresie, a następnie mnoży wynik przez 2 (4500)

Szczegóły funkcji

ILOCZYN

 
 
Dotyczy:
Excel 2003