Strona 10 z 13POPRZEDNIADALEJ

Listy II. Publikowanie list programu Excel 2003 w witrynie programu SharePoint

Podczas synchronizacji listy programu Excel, na której ten sam element danych został poddany różnym zmianom, jest otwierane okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktów i poprawianie błędów

Jeśli w programie Excel i w witrynie programu SharePoint te same dane zostały zmienione w różny sposób, należy rozwiązać konflikty.
Objaśnienie 1 Kliknij przycisk Odrzuć moje zmiany, aby zaakceptować zmiany wprowadzone w witrynie programu SharePoint.
Objaśnienie 2 Kliknij przycisk Ponów próbę wprowadzenia moich zmian, aby zastąpić zmiany wprowadzone w witrynie programu SharePoint.

Jeśli lista jest dostępna zarówno w programie Excel, jak i w witrynie programu SharePoint, może się zdarzyć, że ten sam element danych zostanie zmodyfikowany na dwa różne sposoby. Możesz na przykład zaktualizować kwotę sprzedaży o jakąś wartość, podczas gdy inny użytkownik zaktualizuje ją o inną wartość.

Przy następnym otwarciu programu Excel zostanie otwarte okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktów i poprawianie błędów, informujące o wystąpieniu konfliktu między listą programu Excel a listą dostępną w witrynie programu SharePoint.

W oknie dialogowym są wyświetlane zmiany wprowadzone na liście programu Excel i zmiany wprowadzone na liście programu SharePoint. Można je zaakceptować lub odrzucić. Zaakceptowanie zmian spowoduje zastąpienie wszystkich zmian wprowadzonych w witrynie programu SharePoint, natomiast ich odrzucenie spowoduje zapisanie na liście programu Excel zmian wprowadzonych na liście programu SharePoint.

Konflikty mogą również rozwiązywać użytkownicy przeglądający listę programu SharePoint. U dołu listy wyświetlany jest komunikat informujący o wystąpieniu konfliktu z danymi wprowadzonymi przez innego użytkownika, a także łącze Rozwiąż, które można kliknąć, aby otworzyć okno dialogowe Rozwiązywanie konfliktów w witrynie programu SharePoint.

Na końcu lekcji przećwiczysz synchronizowanie list i rozwiązywanie konfliktów.

Uwaga    Oprócz konfliktów danych program Excel zgłasza również takie błędy jak brak uprawnień do używania serwera.

Strona 10 z 13POPRZEDNIADALEJ