Strona 10 z 13POPRZEDNIADALEJ

Listy I. Używanie list w programie Excel 2003

Filtrując listę, można zamiast wszystkich danych wyświetlić tylko operacje handlowe, które wykonał Peacock

Wybranie pozycji Peacock pozwala przefiltrować listę tak, aby zawierała tylko operacje Peacocka.

Filtrowanie danych listy jest tak proste jak sortowanie. Wystarczy kliknąć strzałkę autofiltru i wybrać odpowiednie polecenie. Spowoduje to automatyczne wyświetlenie tylko określonych danych.

Dane można filtrować według nazwisk, aby na przykład zamiast wszystkich operacji handlowych zobaczyć tylko te, które wykonał Peacock. Można też filtrować według dat, aby wyświetlić na przykład operacje przypadające na określony dzień (wraz z nazwiskami osób). Niezależnie od tego, dla której kolumny zostaną określone dane, widoczne będą tylko przefiltrowane wiersze z tej kolumny i wszystkich pozostałych kolumn listy.

W sesji ćwiczeń utworzysz filtr niestandardowy umożliwiający wyświetlanie tylko tych danych sprzedaży, które przekraczającą określoną kwotę, oraz filtr do wyławiania pięciu największych kwot sprzedaży.

Uwaga     Aby ukryć strzałki autofiltru, wskaż polecenie Filtr w menu Dane i kliknij polecenie Autofiltr. Ukryte strzałki autofiltru można wyświetlić, wykonując te same czynności.

Strona 10 z 13POPRZEDNIADALEJ