KWARTYL

Zwraca kwartyl zbioru danych. Kwartyle często są używane w danych o sprzedaży i w danych statystycznych do dzielenia populacji na grupy. Na przykład funkcję KWARTYL można zastosować do znalezienia górnych 25% dochodów w populacji.

Składnia

KWARTYL(tablica;kwartyl)

Tablica     to tablica lub zakres komórek wartości liczbowych, dla których chcemy obliczyć wartość kwartylu.

Kwartyl     wskazuje wartość, która ma być zwrócona.

Jeżeli kwartyl równa się funkcja KWARTYL zwraca
0 Wartość minimalna
1 Pierwszy kwartyl (25. percentyl)
2 Wartość mediany (50. percentyl)
3 Trzeci kwartyl (75. percentyl)
4 Wartość maksymalna


Spostrzeżenia

  • Jeżeli argument tablica jest pusty, funkcja KWARTYL zwraca wartość błędu #LICZBA!.
  • Jeśli argument kwartyl nie jest liczbą całkowitą, zostanie obcięty do liczby całkowitej.
  • Jeśli argument kwartyl < 0 lub jeśli kwartyl > 4, funkcja KWARTYL zwraca wartość błędu #LICZBA!.
  • Funkcje MIN, MEDIANA i MAX zwracają tę samą liczbę co funkcja KWARTYL, jeśli argument kwartyl jest równy odpowiednio 0, 2 i 4.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

PokażJak?

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.
  2. Wybierz przykład w temacie Pomocy. Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Wybieranie przykładu z Pomocy

Wybieranie przykładu z Pomocy
  1. Naciśnij klawisze CTRL+C.
  2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.
  3. Aby przełączyć się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisze CTRL+` (akcent słaby) albo wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Dane
1
2
4
7
8
9
10
12
Formuła Opis (wynik)
=KWARTYL(A2:A9;1) Pierwszy kwartyl (25. percentyl) powyższych danych (3,5)
 
 
Dotyczy:
Excel 2003